Svend Erik Tarp. Danske komponister V

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 01 - side 18-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

SVEND ERIK TARP

DANSKE KOMPONISTER V, AF JÜRGEN BALZER

SVEND ERIK TARP er født den 6. august 1908 i Thisted som søn af afdøde ingeniør P. H. Tarp og hustru. Han blev student 1927 fra Kolding højere almenskole og tog filosofikum 1928. Samtidig fulgte han de musikhistoriske forelæsninger ved universitetet og studerede klaverspil hos Elof Nielsen. 1 -1930 kom han ind på det kongelige musikkonservatorium. hvor han fik dr. Jeppesen som lærer i musikteori og -historie og Rudolph Simonsen i klaver. 1 1932 tog Tarp den store examen med udmærkelse, og rejste i foråret 1933 på det Christiansenske legat til Tyskland, Østrig og Holland.

Tarps værker bærer præget af Carl Nielsens stærke pavirkning, et præg, der efterhånden synes at fortage sig. De første værker hviler på en rent harmonisk basis. I de senere viser den harmoniske indstilling sig ved den stærke farvning af det harmoniske underlag, f. ex. ved hyppig anvendelse af blandingsakkorder. Formelt er Tarp yderst koncentreret, ofte grænsende til det skematiske. I rytmen findes af og til indslag af jazzrytmik, men det rytmiske problem synes ikke at have samme interesse for ham som for så mange af hans samtidige. I det store og hele virker Tarps musik frisk og umiddelbar, uden litterære eller andre musikken uvedkommende momenter.

(nodeeksempel)

(Eks. 1 fra concertino for piano og orkester (1930), eks. 2 fra serenade for fl., cl., vl., va. og ve. (1930, finale), eks. 3 fra concertino for violin og orkester (1932, mellemsats).

Værker:
Dansk ouverture. 1927.

Sørgemarsch og koral for ork. 1928.

To orkesterstykker til en dramatisering af Ovids »Pyramus, og Tisbe«. 1928.

Suite for klaver. 1928.

Romantisk ouverture for klaver. 1928.

Trio nr. 1, for violin, bratsch og cello. 1929.

4 danske sange for mezzosopran eller baryton. 1929. Eget forlag. (Texter af Henrik Hertz.)

»Koldinghus«. Text af Kai Schoubo. For recitation, vocalsoli, mandskor og orkester. 1930.

Concertino for klaver og kammerork. 1930.

Trio no. 2, for violin, bratsch og cello. 1930.

Amatørmusik for 2-st. violinkor og kontrabas. 1930.

7 småstykker til undervisningsbrug.

Ouverture til musikteaterets åbning. 1931.

Sinfonietta for lille orkester. 1931.

Festmarsch for orkester. 1931.

Concertino for bratsch og strygere. 1931.

Serenade for fløjte, klarinet, violin, bratsch og cello. 1931. Samfundet til udg. af dansk musik.

Klaverrhapsodi. 1931.

Concertino for violin og kammerorkester. 1932.

Ouverture for strygeorkester. 1932.

Taffelmusik for fløjte, klarinet og fagot. 1932.

4 danske sange for mandskor. 19~2.

Suite over danske folkemelodier for orkester. 1933.

Se iøvrigt: Jürgen Balzer: Bibliografi over danske komponister. Kbhvn. 1932. Den her nævnte trio for fløjte, klarinet og fagot er indgået som første sats i ovennævnte taffelmusik.