Det unge tonekunstnersselskabs orkesters koncert

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 02 - side 26-26

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS ORKESTERS KONCERT

Onsdag den 21. Marts 1934 Kl. 20 afholder det unge. Tonekunstnerselskabs Orkester med Emil Telmanyi som Dirigent`og under velvillig Medvirken af Hr. Victor Schiøler en, Propagandakoncert i Odd Fellowpalæ«ets store Sal. Det er en offentlig Koncert ined Billetsalg fra Koncertgiverringens Udsalgssteder. Billetpriserne bliver 5, 3, 2, 11/~», og 1 Kr. + Skat. Progran-imets to Hovednumre b4iver Carl Nielsens Symfoni No. 1 G-Moll og L. van Beethovens Klaverkoncert i Es-Dur. Det er altsaa ikke en almindelig Foreningskoncert, hvor Medlemskortet giver,Adgang, men vi haaber, at vore Medlemmer selv vil købe Billetter til Koncerten og agitere. for Salget. De unge Musikere, som har gjort et stort idealistisk og uegennyttigt Arbe Jde.foi Foreningen, fortjener, om nogen gør det, at Interessen samler sig om denne Koncert.

Kl. 20.

Altsaa, - vi mødes i Odd Fellowpalæet Onsdag den 21. Marts Aks""el *Agerb Ij.- '