Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 02 - side 47-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MUSIK OG MUSIKLIV

VED Jt YRGEN BALZER

// Musikfester.

Florens: Den internationale forening for ny musik afholder sin årlige masikfest i F'lorens i begyndelsen af april. 1»rogrammet er aftrykt foran i bladet.

Bayreuth: 22). juli-23. august. 6 »Parsifal«-opførelser, 4 '»,Nlestersanger«-opførelser og 3 gange »Ringen«. Richard .Strauss dirigerer »Parsifal«.

Sa Izburg: Juli-august. »Fj(lelio« og »'~~gyptischc Helena« under Struuss, »Don Juan«, »Tristan« og »Oberon« un(Jer Ill'alter, »Arabella«, »Rosenkavaleren«, »Frau ohne Schatteri«, »C','osi fan tutte« o,,, »Figaro« under Krauss. - To af orkesterkoncerterne under Toscanini.

Venedig: I sammenhæng med kunstudstillingen »Biennale d'Arte« finder (ler i tiden fra 8.-16. september en international musikfest sted. Af udlændinge kommer følgende til opførelse: Berg: ,»Lyrisk suite«,- Honegger: Komposition for kammerensemble, Rauel: sange, Stravinski: Et nyt kammermusikalsk værk. Endvidere opføres værker af Constant Lambert, Paul Kadosa, Martinu, Popof og Szymanoivski.

1/ Af Strauss' nye opera: »Die schweigsame Frau« er (le to første akter fær(lige.

1/ Othmar Schoecks nye.opcra havde urprerniére på ZUricher Stadtthe'der.

// foseph I-Iaas har fuldendt et nyt oratorium: »Das Lebensbuch Gottes« for soli, kor og orkester.

// Sibelins arbejder paa sin 8. symfoni.

/1 Gudes »Elverskud« skal opfø~cs i Neue Chorvercinigung i Prenzlau.

// En ny negeropera med titlen »Fire helgener i Ire akter« med musik af Virgil Thomson h.-ir haft premiére den - 8.

ds. i Hartford i USA. Der er to hovedpersoner og dobbeltkor. Roller, regie, musikalsk udførelse og dekorationer er alle besat med og udført af negere.

/1 1,17olfgang Fortners nye »Konzert får Streicher« fik ved sin uropførelse i Basel en overordentlig smuk modtagelse.

/1 Pariser operaen havde (len 26. januar premiére på en ny fransk balletopera: »Perkain«. Text af P.-B. Gheusi, musik af Je(in Poueigh. Texten er skrevet over en baskisk legende og musikken hviler på baskiske, pyrem-ciske o-,, spanske folkernotiver.

1/ Goering har udnævnt forste stalskapelmester, statsråd, (Ir. li. c. 1Vilhelm Furtivlingler til operadirektør. At man(len ikke snart segner under vægten - il' alle de - titler!

// Berliner filharmonikernes udenl,andsrejse gi'tr i år til England, Belgicii og Holland.

/1 1 Berlin blev for nylig afholdt en mu Sil~ni-esse foranstaltet af centralinstituttet for opdragelse og undervisning. Udstillingen skulde gøre propaganda for moderne hjemme. og skolernusik.

// Metropolitan-operaen åbnede sin sæson med tre amerikanske værker: Deenis Tay Zor: »Peter Ibbetson«, Louis Gruenberg: »Kejser Jones« og I- Iauson: »Merry Mo un t «.

fi Ernst Krenek blev af ledelsen af Biennale d'Arte i Venedig opfordret til at skrive en ny opera til musikfesten. Krenck komponerer værket på italiensk.

// Malipiero har fuldendt en komposition betitlet: »Første og sidste symfoni«.

/1 Franco Alfano har påbegyndt kornpositionen af en opera med titlen »Cyrano de Pergerac«.