Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 03 - side 64-64

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, gotfred rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Arne Brieghel-,Milller, langebrogade 3, K. Tlf. amager 6396x.

POSTKONTO: 3474, »Det tinge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K.

TEATERTELEFON: byen 166, forestillingsdagen kl. 16-16,20. Anmodning om legitimationskort til (let kgl. teater må sendes med frankeret konvolut med egen adresse til det tinge tonektinstnerselskab, gothersgade 160 st. K.

FORENINGSMEDDELELSER

~.""i henleder medlemmernes opmærksomhed på følgende:

Orkesterkoncerten, der skulde have fundet sted onsdag den 21. marts, er grundet på Bach-foreningens koncert i frue kirke med Breiner-domkoret flyttet til mandag den 16. april.

Det tinge tonekunstnerselskabs og dansk koncertforenings 3. koncert, som skulde have fundet sted den 16. april, er flyttet til den 30. april. Denne koncert vil så finde sted i forbindelse med årsfesten, og vi henstiller til medlemmerne i år at møde talrigt for derved at bidrage til at sætte et festligt punktum på sæsonen. Der sluttes i lighed med.tidligere år med dans.

4C

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

ORKESTERKONCERT. Odd-fellow palæets store sal. Mandag 16.

april 1934 kl. 20.

D. U. T.'s orkester, dirigent: Emil Telmanyi. Solist: Victor Schiøler.

Program: Joseph Haydn: Symfoni nr. 99 Es-dur. L. v. Beethoven: Klaverkoncert Es- dur. Carl Nielsen: Symfoni nr. 1 g-moll.

Billetter å kr. 1, 11/2, 2 og 3 + skat fås (kl. 9-17) i koncertgiver-ringens bil- letsalgssteder: Gutenberghus, Vognmagergade 10, telf. central 51,014, Hjemmets hilletbuerau, (polyfoto-centralen), Frederiksberggade 11, telf. central 5102, A.C. Illum, 'Magasin du nord (Kg. Nytorv), Zimmermanns billetbureau, telf. central

z!,

2713, samt koncertaftenen fra kl. 19 ved indgangen.

Til denne propagandakoncert giver medlemskortet ikke adgang, nien vi opfordrer medlemmerne til at agitere for billetsalget, hvis even- tuelle overskud vil tilfalde orkestret. Reklamér blandt Deres venner «)g bekendte, således at vi får en fyldt sal den 16. april.

-4K

SERIE B. 4. koncert, onsdag den 25. april 1934 kl. 20 i Hornung Møllers sal. Program: se næste nr. af DMT.

Bestyrelsen.