Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 03 - side 63-63

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

,MUSIK OG MUSIKLIV

VED JVRGEN BALZER

Den europæisl~e uropførelse af Louis Griinbergs opera »Kejser Jones« (efter O'Neill) finder sted i nærmeste fremtid i Haag.

1/ Paul Hindemith skriver på en ny opera, hvis text behandler maleren Matthias Griinwalds skæbne. Tre stykker af ,,,,ærket får deres uropførelse ved Berliner filharmonikernes koncerter under Furtwångler.

/1 Alexander Tsjerepnins- opera »0101.«, (ler havde urpremiére på den russiske opera i New-York den 9. februar, vil blive opført i Paris i maj og i Salzburg i august.

11 ""Ved opførelsen af »M(ili(iflonnq« og »Der Jasager« i I~om blev Kurt 117eili fejret såvel af publikum som af pressen. »l,a-,,-oi-o fascista« bringer en udførlig omtale af 'Weill og hans væ-rker.

/1 1 Paris har Weill indledet samarbejde med André Gide og Jean Cocteau.

/1 Eugene Goosens har fuldendt en opera »Don Juan« til text af Arnold Bennett. Han arbejder for tiden på et værk for bratsch og orkester for (len bekendte bratschist Lionel Terlis.

1/ Roussels 3. symfoni fik ved opføi-elsen i Berlin under Kleiber en meget smuk modtagelse.

1/ En ny opera af Respighi »La fiamina« har haft premiére på Reale di Ikoma.

/1 FI'n stort anlagt symfoni over det .jødiske folks historie med slutningshymne for kor af Daniel Lazarus har fået sin uropførelse i Paris under Mon

teux (len l~. februar. Efter kritikken at (tømme drejer det sig om et betydeligt værk.

fi Ved en konkurrence om musikdramatiske værker i USSR indleveredes 304 operaer og 4 balletter. Prernieret blev: Ivanof: »De sidste barrikader« og Kaditsjef: »Pusjkins død«.

// I USSR produceredes i 1933 400,000 guitarer, mandoliner, balalaikaer og harmonikaer, samt 10,000 klaverer.

/1 Som følge af den politiske uro i østrig og sidste års underskud på 22000 schilling er der tale om at aflyse dette års Salzburger festspil, der skulde have fundet sted fra 29. juli til 3. september. 1 1933 blev festspillene kun besøgt af 56,000 mennesker mod 72,000 i 1932.

/1 Coi)ent Gardens sæson vil i år strække sig fra 30. april til 22. juni. Den kunstneriske ledelse har Thomas Beecham. Direktion: Clemens Krauss og Marinuzzi. De udførende er for største delen de store navne blandt de expatrierede tyskere.

1/ 1 Tyskland er man begyndt at forsyne bøger med musikalske illustrationer. Et nyligt udkommet værk: »Junglens stemmer« er forsynet med en lomme i omslaget. Denne lomme indeholder grammofonplader med lydoptagelser fra urskoven. Det er en ganske original idé, som med held måtte kunne føres videre på mange andre områder. Tænk folkloristiske værker og rejsebeskrivelser illustreret med optagelser af folkesange, gaderi'tb o. I.