Hameriks koncert i Berlin

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 05 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

HA'NIERIKS KONCERT I BERLIN

Under Protektorat af det Danske Gesandtskab og financieret af »Nordische. Gesellsehaft« koncerterede Ebbe Hamerik i Berlins Philharmonie med Philharmonisk Orkester.

Programmet var udelukkende dansk: første Del omfattede Carl Nielsens Sinfonie Nr. 1 samt Ebbe Hameriks Passacaglia-og-Fuga; anden Del to tyske Førsteopførelser: Fr. Kuhlaus Ouverture til »William Shakespeare« og hans Klaverkoncert Nr. 1; der sluttedes med Ouverturen til »Trylleharpen«.

Hamerik er en meget dygtig og bundmusikalsk Dirigent, og med et Ur Kester som Philharmonikerne, der forstaar og udfører det mindste 'Vink, var det intet Under, at Aftenen blev en Succes.

Man frydede sig over Carl Nielsens brede, urkraftige Temaer, og man lyttede. Det var Musik. Ikke mindre Hameriks egen Komposition, der vidnede om musikalsk Opfindsomhed og Selvstændighed. 'Man glædede sig over, at en saa fremragende Dirigent og en saa betydningsfuld Komposition var dansk.

Hofpianistinde Johanne Stockmarr spillede Klaverkoncerten med al den Sikkerhed og Inderlighed, som denne Kunstnerinde er bekendt for i Ind- og Udland.

Hele Gesandtskabet og den danske Koloni - deriblandt Fru Furtwångler - var tilstede in pleno. Stor Ære og begejstret Bifald høstede Ebbe Hamerik, der med saa megen Kunnen og Talent hævdede de danske Farver.

Alnia Heiberg.

Årgang 9/1934, nr. 05