Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 06 - side 134-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

- Det er iår 10 år siden, konkurrencen vedrørende det musikvidenskabelige docentur fandt sted. Professor Erik Abrahamsen, der som bekendt blev den foretrukne, har i det forløbne åremål udført et betydeligt arbejde ved »Radiolytteren« og »Den musikdramatiske Skole«.

* Ræbildsangeren, biografteaterdirektøren, jærnhanekaffens forkæmper, social

demokraten, folkets og provinsens ven, fhv. operainstruktør Johannes Fønss er blevet genengageret til Det kgl. Teater : Direktør Andreas Xføller frernhæver i (len anledning i dagspressen, at hr. Fønss ikke er operaleder. Ganske som om der endnu fandtes folk, der overhovedet har forestillet sig, at operaen i de sidste sæsoner er blevet ledet. At hr. Fønss derimod, på grund af kvalifikationer som næppe andre end teaterchefen har kunnet få øje på, skal fortsætte sin instruktørvirksomhed. ved teatret, vil sikkert blive hilst med jubel af alle reaktionære operavenner med selve undervisningsministeren i spidsen. * Programmerne for kommunens koncerter i fælledparken ledes med vidtskuende intelligens og fremsyn. Vi nævner blandt numre af virkelig folkeopdragende betydning, som har været spillet i sommer, en perle som »Å, Louise«. Det brede publikum har godt af at blive tvunget til at høre betydelig musik. For horn.

* Under pseudonymet »Hedevig Quiding« skriver en medarbejder ved »B. T.« hver dag nogle meget fornøjelige »anmeldelser« af radiokoncerterne. Desværre har medlemmerne af fælledparkorkestret i anledning af en sådan »anmeldelse« misforstået situationen og troet, at det var alvorligt ment kritik og har derfor i sommer protesteret imod en deri indeholdt bemærkning om en af kapelmester Hye Knudsen ledet koncert. Naturligvis blev fejltagelsen hurtigt opklaret, hvorefter det hele opløste sig i almindelig munterhed, og dagbladet »B. T.« indbød kapelmesteren til at dirigere dets midsommerkoncerter i dyrehaven.

* Komponisten Hakon Børresen, der i længere tid har været langt nede, er nu atter højt oppe.

»Berlingske Tidende« har oprettet en rubrik for radiorecensioner, i hvilken også radioens koncerter daglig behandles. Da således den finske pianist Kosti Vehanen for nylig spillede en afdeling klavermusik af Sibelius, oplystes det i anmeldelsen, at »K. V. spillede dygtigt, men gav ikke mere, end stykkerne indeholdt.« I modsætning til pseudonymet Hedevig Quiding i »B. T.« havde »Berjingske Tidende«s læsere vistnok troet, at dette blads radloanmeldelser var alvorligt ment.

Pebberfuglen.