Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 07 - side 159-160

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNER$ELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, gotfred rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, bredgade 54, K.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, gothersgade 160 st. K.

TEATERTELEFON: valby.3403v, forestillingsdagen kl. 16-16,20. Anmodning om legitimationskort til det kgl. teater må sendes med frankeret konvolut med egen adresse til det unge tonekunstnerselskab, gothersgade 160 st. K.

FORENINGSMEDDELELSER

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKABS KONTOR, Gothersgade 160. Den fremtidige kontortid er 13,30-15,30 daglig. Telf.: byen 166. Af hensyn til det overvældende arbejde bedes medlemmerne henvende sig i ovennævnte tidsrum.

BEMÆRK: NYT NUMMER PÅ TEATERTELEFONEN. Telefonens nye num*mer er: valby 3403v, fra og med den 24. september. Henvendelse om legitimationskort sker som hidtil til. kontoret.

SERIE B. i. koncert, onsdag den 3. oktober 1934 kl. 20, Hornung

& Møllers sal, bredgade 54. Program:

1. Leo Weiner: Strygetrio, op. 6 (Violin: Lavard Friisholm. Viola:

Eivind Andersen. Violoncel: Alf Petersen).

2. Svend Grffnivald: 4 sange: Der ligger en tåge (Ellen Reumert).

Gamle rim (Aage Lind). Trængsler (Tage Bjerg). Årstiderne (Lis Schou Jacobsen). (Esther Høeberg. Ved Flyglet: Komponisten) . 3. Fleinining Weis: Sonate for klarinet og klaver. (Mogens Hartvig

Sørensen, Otto Mortensen).

Jødisk folkesang: She walks in beauty (Lord Byron) ~- The wild
Gazelle (Lord Byron). Janot S. Roskin: Sing mir still a troirig
Lied (Salomon Denbitzer) - Wiegenlied (Awrohom Reisen)

Das goldne Kalb (Heinrich Heine) med obligat Violin: Marie Louise Ussing. Ved flyglet: Ena Schrøder.

5. Jørgen Bentzon: Variazioni interrotti, op. 12, for klarinet, fagot,

violin, viola og violoncel (Mogens Hartvig Sørensen, Berl Botschinski,' Gerda v. Bfflow, Kai Christensen og Grethe Jespersen).

I

KORT TIL' STATSRADIOFONIENS ORKESTERPRøVER. De medlemmer, der måtte ønske at overvære statsradiofoniens orkesterprøver til torsdagskoncerterne bedes snarest hei~vende sig til vort kontor, hvor man gratis vil kunne få sæsonkort.

EN GAVE FRA KODA. Kodas råd har på forslag af direktør Ravn-Jonsen velvilligst stillet 600 kroner til rådighed til lige deling blandt de tre interesserede organisationer: Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening og Det unge Tonekunstnerselskab til delvis dæknifig af vedkommende organisations udgifter ved musikfesten i Oslo.