De lutherske koraludsættelser fra Walther til Hassler

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 08 - side 185-185

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DE LUTHERSKE KORALUDSÆTTELSER FRA
WALTHER TIL HASSLER

(Noter og Henvisninger til Artiklen i Augustnumret af DNI1T.)

Artiklen støtter sig, foruden til gængse kirkemusikhistoriske Oversigtsværker

- anføres skal her Carl-Allan Moberg: Kyrkomusikens Historia (Stockholm 1932) - fortrinsvis til H. Birtner: Ein Beitrag zur Geschichte der protestantischen Musik !m 16. Jahrhundert (Zeitschrift. fiir Musikwissenschaft, Jalirg. 10, Nr. 8) og A. Schering: Aufffihrungspraxis alter Musik (Leipzig 1931).

Joh. Walther: Geistlich Gesangbuchlein, Nyudg. i Publikationen der Gesell

schaft. f Ur Musikforschung, Bd. VII; G. Rhaiv: Neue deutsche geistliche Gesånge, Nyudg. i Denkmåler deutscher Tonkunst, I. Folge, Bd. 34; H. L. Hassler: Kirchengesånge, Nyudg. paa Bårenreiter-Verlag, Augsburg.

Af Nodeeksemplerne er Nr. 1, 3 og 5 taget fra Th. Laub: Musik og Kirke;

Nr. 2 fra Denkm. deutscher Tonk. 1, 34, S. 104; Nr. 4 findes i sin Helhed i A. Schering: Geschichte der Musik in Beispielen, Nr. 143 (Breitkopf &, Härtel 1931). For Nr. 2 kan endvidere henvises til Grammofonindspilning (a cappella) i Serien »2000 Jahre Musik auf der Schallplatte« (Parlophon B. 37026).

S. 127, L. 17 f. o. staar en meningsforstyrrende Trykfejl: det Koret fore

sungne, - læs: det af Koret foresungne. Povl Hamburger.