Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 08 - side 192-192

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

NÆSTFORMAND: Flemming Weis, gotfred rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Bjørn Møller, bredgade 54, K.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, gothersgade 160 st. K.

TEATERTELEFON: valby 3403 v, forestillingsdagen kl. 16-16,20. Anmodning om legitimationskort til det kgl. teater må sendes med frankeret konvolut med egen adresse til det unge tonekunstnerselskab, gothersgade 160 st. K.

FORENINGSMEDDELELSER

SERIE A. 1. koncert, fredag den 26. oktober 1934, kl. 20, Hornung

Møllers sal, bredgade 54.

Medvirkende: Gertrud Egede, Holger Gilbert-Jespersen, Aage Oxen

vad, Ernst Nielsen og Rafn-Kvartetten (D'hrr. Gerhard Rafn, Carlo Andersen, Niels Borre og Torben Anton Svendsen). Program:

1. Vagn Gylding Holmboe: Strygekvartet (1. opførelse).

2. Jørgen. Bentzon: Intermezzo for violin og klarinet. (1. opførelse.)
3. Alfred Strandquist: 2 sange. Efterår (Ernst v. d. Recke). Hyrd-

inden (Christopher Boeck). (1. Opførelse.)

4. Knudåge Riisager: Sonate for fløjte, violin, klarinet og violoncel.

(1. gang ved serie A koncerterne.)

5. Werner Wolf Glaser: 3 sonetter til texter af Rilke. (1. opførelse.)
6. Lennox Berkeley: Sonate nr. 2 for violin og klaver. (1. opførelse.)

STATSRADIOFONIENS TORSDAGSPRøVER. Henvendelse angående tidspunktet for afholdelse af disse må ske til statsradiofonien og ikke til DUT's kontor.

TEATERTELEFONEN. Husk, at teatertelefonen er valby 3403 v.

Af hensyn til nye tilkomne medlemmer gør vi opmærksom på,

at medlemskortet giver adgang til såvel serie A- som serie B-koncerter. KONTORTIDEN. Vi gør påny opmærksom på, at kontortiden er mellem kl. 13,30-15,30 og beder medlemmerne henvende sig indenfor denne tid.