Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 08 - side 189-189

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

MEKANISK MUSIK

VED JURGEN BALZER

Regal:
Cl.: Columbia (Skandinavisk Grammofon A/S)
HMV.: His Masters Voice i

Pol.: Polydor og Polyphon (Nordisk Polyphon A/S)
Br.: Brunswick

11 Francois Couperin: Concert dans le gout theatral. (HMV. DB 1767-68 å 6,50 kr.).

Couperins »Concert« etc. (antagelig af .samlingen »Les gouts reunis« fra 1724) er ingen koncert i den forstand, vi nu bruger, denne betegnelse, men derimod en orkestersuite, bestående af en række dansesatser, for det meste benævnt »air«. Hver af disse ganske korte satser (der er her 11) har sin specielle karakter, og det hele giver derfor et broget liv, typisk for den franske suite i modsætning til den tungere, alvorligere tyske suite, som den kendes fra J. S. Bachs orkestersuiter. - Gengivelsen ved Ecole normales kammerorkester under Alfred Cortot er overordentlig smuk og stilfuld, og optagelsens klang helt tilf redsstillende.

11 Mozart: Klaverkoncert i b-dur. (K,Bchel 595) (HNIV. DB 2149-52 å 6,50 kr.).

Arthur Sehnabel spiller her Mozarts sidste klaverkoncert med fornem, rolig ,stil og fint fornemmende den for sidste periode ejendommelige mørkere farvning, der her viser sig i de ofte forekommende mollepisoder, som især 1 rondoen er af en ganske mærkelig virkning. - Londoner symfonikerne under John Barbirolli akkompagnerer udmærket, og der er mærkbare fremskridt i optagelsen af den vanskelige kombination: klaver og orkester.

// Mozart: Symfoni i es-dur. (K,5chel 543) (HNIV. DB 2258-60 å 6,50 kr.).

Fraset et par unøjagtige blæserindsatser og momentvis urenhed er det en fortræffelig optagelse, helt præget af Bruno Walters sikre Mozartstil. Orkestret er B.B.C.-symfoniorkestret.

11 Beethoven: Symfoni no. I i c-dur, op. 21. (Pol. 95093-95 å 6,50 kr.).

Pfitzner betoner i denne gengivelse så helt rigtigt det melodiske, musicerer med en naturlig følelse for værkets afhængighed af Beethovens forbilleder: Haydn, Mozart og Phil. Em. Bach. Berliner filharmonikerne er hans lydige redskab.

11 Alexander Glasunof: Violinkoncert i a-moll, op. 82. (HMV. DB 2196-98 å 6,50 kr.).

En af »traverne« fra forrige generations koncertrepertoire lever her op igen i en pragtfuld gengivelse ved Jascha Heifetz og Londoner filharmonikerne. - 6. pladeside optages af Glasunofs »I~léditation«, op. 31.

11 Kurt Weill: Af »Kleine Dreigroschenmusik«. (Pol.24172-73 å 3,50 kr.).

Weil har arrangeret de bedste stykker af musikken til »laser og pjalter« i en suite betitlet »Kleine Dreigroschenmusik«. Af denne suite er her optaget: »Mae Knivs forbrydelse«, »Balladen om livets behagelighed«, »Tango-ballade« og »Kanon-sang«, udført af Berliner statsoperaens blæsere under Otto Klemperer. Arrangementerne er for største delen kun overførelse af originalen med vokalstemmen som soloinstrument. Kun kanonsangen danner en undtagelse. Optagelse og udførelse er ganske udmærket.

11 -Dimitri Sjostakovitsj: Symfoni no. 1, op. 10. (HN,1V. DB 2203-07 å 6,50 kr.).

Sjostakovitsj, nu 9-8 år gammel, er den af Sovjetruslands unge komponister, man venter sig mest af. På Leningrader musikfesten i maj var han repræsenteret med ikke mindre end tre værker: en suite, en klaverkoncert og operaen »Lady Macbeth fra l~fzensk«. -- Det foreliggende værk, en symfoni i fire satser for stort orkester, er ca. 5 år gammelt og viser ham som en senromantisk lyriker, og det er egentlig kun hjørneternaernes skarpere konturer og enkelte rytmiske stigninger, der har mere moderne præg. Er symfonien således end en blanding af de forskelligste stilmomenter, er den dog et lovende værk, der giver En lyst til at høre andre og senere værker af dens komponist. Leopold Stokofski, der i Amerika og på grammofonen er en af de første forsvarere af den moderne koncertmusik, giver med sine Philadelfia filharmonikere symfonien en aldeles blændende udførelse.

Årgang 9/1934, nr. 08