Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 08 - side 190-190

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV
VED JURGEN BALZER

1/ »Enken i Spejlet« er titlen på Bernhard Christensens nye ballet, der i nær fremtid skal opføres på Det kgl. Teater. Musikken er komponeret i sommeren og efteråret 1933, og balletten blev antaget til opførelse i maj 1934. Besætningen er normalt symfoniorkester, dog for enkelte numres vedkommende jazzband. Handlingen skyldes Kjeld Abel, og koreografien Børge Ralow. Hovedpartiet er tiltænkt, Ulla Poulsen. Balletten, hvis handling er meget abstrakt, fortæller om en bourgeoisifrues liv, indestængt i konventioner. Højdepunktet i handlingen indtræffer, da damen bliver enke og herved for første gang får lejlighed til at handle frit. Balletten vil blive dirigeret af Johan HUe-Knudsen og antagelig opført sammen med Ravels »Bolero«.

/1 Komponisten Knudåge Rifsager har skrevet en romantisk orkesterouverture »Primavera«, med undertitlen »Le coeur a sés raisons que la raison ne connait pas« (Pascal~.

.// Efter åfslutningen af kompositionen af musikken til »Thrljmskviden« er I Hermann D. Koppel og Bernhard Christensen gået i gang med en moderne parallel, kaldet »Trømpetkvadet«. Begge

11 Ved Orchestre Pasdeloups koncert den 13. oktober uropførtes et nyt værk af Prokofjef: »Chant symphonique pour orchestre«.

/1 Eugéne Goosens har fuldendt en opera med titlen »Don Juan Marana«. Som man vil erindre, skrev August Enna i 1924 en opera med samme titel.

/1 Felix Weingartner har instrumenteret Schuberts efterladte symfoni i c-dur og vil uropføre værket med Wiener filharmonikerne den 9. december.

11 Joseph Haas' nye oratorium: »Das Lebensbuch Gottes« bliver den 6. no~ vember uropført i Essen under Johannes Schiller.

11 1 anledning af J. S. Bachs 250-års fødselsdag afholdes der i G5then en »Anhaltisches Bachfest«.

11 Også Händels 250-års dag i februar vil blive fejret. Dr. Goebbels har udnævnt Halle til festlighedernes midtpunkt.

11 Den 22. tyske Bachfest finder sted den 6.-8. oktober i Bremen.

11 Heinrich Schfitz' 350-års fødselsdag i 1935 fejres i Dresden.

11 Hamburger Staatstheater vil i denne

sæson opføre »Boris Godunof« i den oprindelige form.

1/ Pi'etro Maseagnis nye opera »Nero« vil få premiére på Scala i nær fremtid.

,.// Maurice Ravel erstatter Charles-Marie Widor som leder af det amerikanske konservatorium i Fontainebleau.

J/ De kunstnere, der på grund af po~ litiske uoverensstemmelser har forladt Tyskland, pålignes en »Reichsfluchtsteuer« og forfølges af. myndighederne gennem et »Steuersteckbrief«, der forbyder de personer, der skylder vedkommende kunstner penge, under nogen som helst form at tilstille ham disse. Exempelvis kan nævnes, at Otto Klemperer er blevet pålignet en »skat« på 4550 Rm. for at have forladt det land, hvor man vilde gøre ham livet umuligt.

11 Max Seiffert udgiver hos Litolff en ubekendt koncert for fagot eller cello med orkester af Mozart. Efter Seiffert skal værket stamme fra ca. 1776 og være komponeret for grev DUrnitz.

/1 De tidligere Donaueschinger kammermusikfester vil blive fortsat dette efterår under navnet: »Neue deutsche Volksmusik Donaueschingen«.

11 Helge Rosvænge er af Gbring blevet udnævnt til preussisk kammersanger.

11 1Vilhelm Mengelberg er blevet lærer i musikvidenskab ved universitetet i Utrecht.

/11 anledning af Wilhelm Mengelbergs 40-års jubilum som leder af Amsterdamer Concertgebouw orkestret vil der blive afholdt en stor nederlandsk musikfest i Amsterdam.

/1 Den 30. november vil Alban Bergs symfoniske stykker af operaen »Lulu« få deres uropførelse ved statskapellets koncert under Erich Kleiber.

11 Dr. Fritz Bose, tidligere assistent hos professor Hornbostel, har fået til opgave at opbygge en musikvidenskabelig afdeling ved »Institut ffir Lautforschung« ved universitetet i Berlin.

/1 Leipzig har udnævnt Hermanrr Abendroth til Gewandhaus-kapelmester.

// Præsident for Reichsmusikkammer, Richard Strauss, har udtalt ønsket om, at man ikke mere opførte potpourrier, da denne form må siges at være kunstnerisk uforsvarlig

/1 Forfatteren til »Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert«, Max Friedländer, er død, 82 år gammel.