Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 08 - side 188-188

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

- En af kapelmester Felumb arrangeret koncert i Tivoli, »,Nloderne orkesterværker«, hvor flere nye danske arbejder opførtes, havde samlet et talrigt publikum, hvoraf man kunde se, at en sådan koncert trods alt, hvad der påstås, har me,gen interesse. Koncerten blev da også ganske rigtigt næste dag aldeles ignoreret af Politiken og Dagens Nyheder. At Politiken atter benyttede lejligheden til at demonstrere sine reaktionære følelser, kan ikke forbavse nogen, men man havde vel kunnet vente at den meget snævre kreds, som endnu klamrer .sig til Dagens Nyheders synkende skude i et svagt håb om musikalsk forbindelse med omverdenen, havde haft skyldigt krav på at blive underrettet om koncertens forløb.

- Dansk musik er forøvrigt udsat for konsekvent hån også fra Det kgl. Teaters side. Ebbe Hammerichs opera »Leonardo, da Vinci« vil således atter iår ikke blive opført.

* Et øjenvidne, hvis troværdighed redaktionen ikke har nogen grund til at drage i tvivl, har meddelt os, at der på Æbeltoftegnen (Mols) skal leve en agtværdig ældre dame af god familie, der fuldt og fast tror på indholdet af de artikler pseudonymet Hedevig Quiding skriver i B. T. om radiomusik. Man har til exempel. grebet den pæne, tillidsfulde dame i at påstå, at de af nævnte pseudonym omtalte opførelser virkelig også altid har fundet sted. Derimod har hun ikke villet tro, på en ondsindet meddekrs påstand om, at kapelmester Launy Grøndahl. skulde have bestukket pseudonymet til ikke at omtale hans præstationer i radioen.

* Vi, H. S., KONGELIG HøJHED, af -tiforklarlig nåde konge over en begrænset og misbrugt del af Politikens spalteplads, udi i egen indbildning nordeuropas største musikkritiker, selvbestaltet statholder over det mozartske vidunderriges violette strømme af kuplet vellyd og fløjlsravgylden. fantastique med indspundne sølvtråde, ihærdig fortolker af Carl Nielsens musik i senromantisk .ånd, julemændenes julemand for alle vidunderbørn, fra -- 8 måneder til 13 drengelige eller 18 pigelige år, den utrættelige, søger efter andres sind, føi-er af en til tider beåndet oftest fantastiquesk søgt pen, der formår at fæstne hartad utrolige platheder til papiret, gør hermed vitterligt:

Da vor højtelskede komponist Carl Nielsen er afgået ved døden, besætter vi af egen mangel på taktfølelse den derved ledigblevne plads som DANMARKS STøRSTE KOMPONIST med vor højtelskede Fini Henriques. Samtidig har vi behaget at tillægge vor egen kære Jørgen Bentzon titel af den DANSKE MUSIKUNGDO.MS FCHRER LYRIQUE.

- Ifølge »Berlingske Tidende« er Pianisten Max Rytter blevet knyttet til kgl. balletinstruktrice fru Elnas nyoprettede balletskole som lærer i russisk.

I samme dagblad kaldes en trompet forøvrigt frejdigt nok for et horn. Nå, en Aldatrompet kan nu godt forveksles med et valdhorn, der er rettet helt ud. * Som måske ubekendt er en universitetslærer højtideligt forpligtet til at yde en indsats såvel i pædagogisk som i videnskabelig henseende. I rigtig erkendedlse heraf er professor, dr. phil. Erik Abrahamsen nu, efter 10 års så intensivt videnskabeligt arbejde, at forelæsningerne for ham nærmest har måttet betragtes som hvilestunder, udenfor hvilke der knap blev levnet ham tid til at tjene det daglige brød, nået til at lægge første hånd på et stort videnskabeligt værk beregnet for de bifagsstuderende. Professoren har nemlig efter langvarige og lidelsesfulde sjæ-lekampe besluttet sig til ganske simpelt.at kalde det planlagte værk: musikvidenskaben.

Man kan utvivlsomt gå ud fra, at værket i en fjærn fremtid vil komme til at danne grundlaget for det musikvidenskabelige studium.

* Komponisten Peder Gram. der i længere tid ikke har modtaget nogen dekoration og som i betragtning af sin hele position indenfor dansk musikliv derfor i flere måneder hverken har vidst ud, véd nu heller ikke ind.

* Komponisten Hakon Børresen, der havde skrevet musikken til Axel Juels historisk-nationale skuespil »Knud Lavard«, som for nylig opførtes i radioen, har, efter hvad der 'med bestemthed kan oplyses, ikke ment noget ondt dermed. Han har (lige så lidt som forfatteren) i det hele taget ikke ment noget som helst. Pebberfuglen.