Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 09 - side 210-211

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIV 11 Kurt Weill skriver musik til et større bibelsk værk af Franz Werfel, som under Reinhardts regie vil få sin i.Lropførelse i New York. - Endvidere skriver Weill musik til et stykke af Jacques Deval, som får premiére i Paris i slutningen af denne måned. - En operette af Weill vil blive opført i London til foråret. - Weills fantasi for orkester (Sonate, largo, rondo) fik sin uropførelse i Amsterdani under Bruno Walter.

11 Alexander Tsjerepnins nye- opera »Bryllupet« vil få premiére i Karlsruhe.

11 Zemlinsk Us opera »Klæder skaber folk« får sin uropførelse i Køln.

11 Darius Milhaud har fuldendt en violin-koncert, en cello-koncert, nogle vokal-kvartetter og partituret til Jules Romains': »Marats død«.

/1 Prokofjefs op. 57, »Chant symphonique« for orkester, skrevet i 1933, uropført i april 1934 i Moskva, fik sin europæiske førsteopførelse den 15. oktober hos Pasdeloup.

11 Kodalys »Tånze aus Galanta« opføres i Amerika under Toscanini, i Amsterdam under Mengelberg og i London under Henry Wood.

11 Uropførelsen af Paul v. Klenaus »Altdeutsche Liedersuite« finder sted den 16. november under Rudolf Schulz Dornburg i Berlin.

11 Eric Larssons sinfonietta for strygeorkester, der vakte opmærksomhed på musikfesten i Florenz, er blevet optaget i Universal- Edition.

11 1 anledning af en filmatisering af Bjørnsons »Syn Døve Solbakken« har man henvendt sig til Hugo Alfven om at skive musikken.

11 Ernst Toch er blevet kaldt til New York som lærer i musikteori ved The New School for Social Research.

Toch har i sidste sæson skrevet musik til tre engelske tonefilnis: »Katha

rina den store«, »Don Juans privatliv« og »Lille veninde«.

/1 Toscanini vil i denne sæson dirigere to koncerter i Stockholms koncertforening.

11 B. B. C. annoncerer følgende førsteopførelser: Symfoni af Malipiero, symfoni i c-moll af Sjaporin og Lulusuite af Berg.

11 østrig fejrer i denne tid 60-års dagen for Arnold Schiinbergs fødsel. Også Tjekoslovakiet afholder Schónbergkoncerter. I januar vil radio Prag transmittere kammersymfonien og suite op. 29.

11 Wiener musikhistorikeren Raoul Biberstein har opdaget et hidtil ukendt operaudkast af Beethoven: »Vestas Feuer.« Texten er af Schikaneder.

11 Under titlen »Hermann og Tusnelda« vil Leipziger stådtische oper opføre Händels »Arminio« i Hans Joachim Mosers nybearbejdelse på Händels 250års fødselsdag den 23. februar.

11 1 anledning af Bachs 250-års fødselsdag vil Amsterdam til foråret afholde 9 koncerter ved et samarbejde mellem Niederlåndische Bachverein, Concertgebouw-orkesteret og Maatschappij Toonkunst.

11 Åndsfrihed i naziland:

Vi citerer fra »Signale ffir die musikalische Welt« (92, 541): »Præsidenten for Reichskulturkammer har på en forespørgsel, om der fra nationalsocialistisk standpunkt kunde næres nogen betænkning mod opførelse af de af Händels værker, der har gammeltestamentligt stof, svaret benægtende«. Det er jo virkelig en grandios gestus! Men selvfølgelig var det rigtigst at spørge først. Man kan jo aldrig vide!

11 På grund af ikke-arisk afstamning er det blevet Comedian Harmonists forbudt at optræde i Tyskland.

KONCERTER I DECEM13F,'R 1934

t i I-s (1. 4. (101-ri Bergliot Ibsen sang (S~~,,B).
,Ibs Magda Larsen klaver debut (Scl~,,B).
0 n.; (1. S. M.S Helga l Veeke sang (WH,
111),S Julius Foss musiktcori 6. foredra,,,1 (WH).
lørd. 8. h&m Peter Fabricius Christensen klaver debut (WH).

torsd. 13. h&,m Stephan,Kovacs klaver (WH).