uden titel

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 09 - side 211-211

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« og udkommer med et hæfte om måneden, månederne juni og, juli undtagen, !alt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i livilket, skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem bog- handlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København ø. Telf.
nora 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 166. Postkonto: 22596.