Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 10 - side 230-231

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV

I! Den 3. ds. opførtes for første -gang Johan Hye-Knudsens musik til »Den politiske Kandestøber« på det kgl. teater. Musikken består af: ouverture, mellemaktsmusik og intermedium.

11 Det kgl. teater har købt Kurt Weills og Bert Brechts ballet »De syv dødssynder«. .

11 'Koppels og Bernhard Christensens samarbejde i »Thrymskviden« og i

»Trompetkvadet« synes at være lykkedes godt at dømme efter tilhørernes jubel ved uropførelsen i jazzmusikforeningen den 3. ds. Værkerne gentoges for jazzmusikforeningens medlemmer den 13. og for studentermusikforeningens medlemmer den 17. ds.

/1 Carl Nielsens violinkoncert står opført på nyhedslisten for denne sæ-son.i Lilbeck.

~1 Darius Milhaud er en flittig mand: den 7. ds. uropførte Pro Arte hans kvartet no. 8, pariser operaen forbereder hans nye ballet: »Salade« og Marguerite Long spillede hans nye klaverkoncert for første gang den 25. november. Den fik en venlig modtagelse af kritikken, som kalder den naturligere og friere end så mange af hans andre værker.

11 Den 1. ds. uropførtes Ravels nye sang-cyklus: »Don Quichotte å Dulcinée« for baryton og orkester. De tre sange er alle i spansk danserytme.

11 Jacques Ibert har skrevet en koncert for saxofoa og orkester.

11 Albert Roussels op. 52. »Sinfonietta« for strygeorkester, komponeret i juniaugust i år, fik sin uropførelse den 19. november.

11 Florent Schmidtt offentliggør, lige hjemkommet fra U. S. S. R., i »Le guide de concert« (21, 6) en begejstret hyldest til det sovjetrussiske rnusikliv, hvis organisation, hævder han, bør være forbilledligt for Vesteuropas.

11 Den 24. november opførtes i Belgrads radio en dansk koncert under medvirkning af prof. Ernil Håjek (klaver) og frk. Danica (!) SIjié. (sang).

fl»Die Musik« er jo nu blevet »amt

iiches Organ der N. S.-Kulturgemeinde«, og vi må derfor ganske naturligt deri finde en artikel som november-hæftets »Paul Hindernith, - kulturpolitisch nicht tragbar«. Man må blot undres over, at denne reaktion mod Hindemith ikke er kommet til orde langt tidligere, thi de fakta, som her opremses, var for størstedelens vedkommende til stede al~ lerede ved det nazistiske regimes indførelse. Det er således ganske naturligt en forbrydelse at have skrevet musik til Bert Brechts socialistiske »Lehrstilck«. Men det skete jo allerede i 1929!

Iøvrigt er det typisk for den nazistiske opfattelse af begrebet kultur, at en af de væsentligste anker, der rettes mod Hindemith, er, at han for et års tid siden medvirkede ved optagelsen af sin egen strygetrio no. 2 på Columbiaplader sammen med Goldberg og Feuermann, der begge er jødiske emigranter. 11 Den nye musik til »En skærsommernatsdrøm«, Mendelssohns er for »jødisk«, komponeres af kapelmester Julius Weismann. ler har foretaget en

11 Heinrich Besse ny bearbejdelse af Bachs »Musikalisches Opfer«.