uden titel

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 10 - side 232-232

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« og udkommer med et hæfte om Måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter
årlig til en pris af kr. 7~50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København ø. Telf.
nora 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 166. Postkonto: 22596.

Årgang 9/1934, nr. 10