uden titel

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 10 - side 232-232

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

»Dansk musiktidsskrift« udgives af »Det unge tonekunstnerselskab« og udkommer med et hæfte om Måneden, månederne juni og juli undtagen, ialt 10 hæfter
årlig til en pris af kr. 7~50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør: mag. art. Gunnar Heerup, Sortedamsdossering 65 A, København ø. Telf.
nora 5246. Kassererkontor: Gothersgade 160, København K. Telf. byen 166. Postkonto: 22596.