© Kristine Ringsager

Kristine Ringsager

Musikantropolog og tenure track adjunkt ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hun har tidligere været ansat som adjunkt ved hhv. Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Hun er ph.d. (2015) fra Københavns Universitet med en afhandling om den dansk-sprogede rapscene med fokus på emner som erfaret andethed, medborgerskab og kosmopolitisme, og hun publicerer løbende om problemstillinger relateret til musiklivets racialiserede og kønnede kulturer og infrastrukturer. Pt. er hun forskningsleder af de kollektive projekter ’Gendering Music Matter’ (2022-24, Danmarks Frie Forskningsfond), ’Samtidig musik fra Mellemøsten’ (2020-2022, Det Danske Institut i Damaskus) og ’Musik som social intervention’ (2019-2022, Statens Kunstfond/Norsk Kulturråd).