Rikke Thiirman Thomsen

Landskabsarkitekt MAA, arbejder hos Schul Landskabsarkitekter. Har beskæftiget sig med byrummets forskellige lydmiljøer ud fra 1950’ernes lydakkustiske teorier og arbejder med, hvordan man gennem landskabsarkitketur kan designe bedre lydmiljøer i byen.