50 år på trods ...

Af
| DMT Årgang 50 (1975-1976) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

50 år på trods ...

Dansk Musiktidsskrift kan i år fejre sit 50 års jubilæum. Det vil næppe ligge redaktionen på sinde at dvæle alt for meget ved denne ganske vist både enestående og - når man tager de økonomiske vilkår for kulturtidsskrifter i betragtning - utrolige kendsgerning. Dertil er tiderne for dystre. Det kan jo desværre ikke påstås, at det, Dmt i de forløbne årtier har stået for, i dag har lyse vilkår endsige lyse fremtidsudsigter. Frem for at udfolde nostalgiske erindringsforskydninger turde det derfor snarere være redaktionens hensigt at markere jubilæet ved en offensiv kraftanstrengelse.

Det tidsskrift, der nu ligger foran Dem, har atter skiftet fysiognomi. Vi håber, at der i de 48 sider, som hvert nummer fremover vil indeholde, altid er stof til eftertanke, og at den mere end fordoblede stofmængde vil gøre det i endnu højere grad muligt for bladet at opfylde sit formål som talerør og informationskilde for såvel skabende som udøvende musikere og pædagoger.

Der er ikke grund til at gøre en dyd af nødvendigheden. Når Dmt i år kun udkommer med fire numre og fremkommer så sent er det en følge af de økonomiske vanskeligheder, der vel truer alle seriøse bladforetagender. I eftersommeren slog lynet ned i form af et kategorisk påbud fra den kulturelle fonds bestyrelse om, at der af det tilskud, der ydes Det Unge Tonekunstnerselskab, måtte afses et væsentligt mindre beløb til tidsskriftsudgivelse, end der hidtil har været brugt.

Opsøgende virksomhed er besværlig, men bærer gerne frugt, og således mener vi også, at vi med det nye samarbejde på det tekniske område med Yoga-Ashramaen i Gylling får betydeligt mere end hidtil for vore få midler. Det må vel også nævnes, at selv om den kulturelle fond ikke har strakt så langt som før, så har den dog strakt sig - og det skal den ikke have utak for.

Mest afgørende for vore forhåbninger er en reorganisering af redaktionen. Poul Nielsen har - ganske utraditionelt for Dmt - i et halvt år betredet redaktørhvervet alene. Med denne årgang redigeres bladet af et råd bestående af forfatteren Poul Borum, journalist Jørgen Falck og komponisterne Helmer Nørgård og Karl Åge Rasmussen med Poul Nielsen som ansvarshavende.

Der skal ikke nogen tvivl om, at det stadigt må være Dmts opgave at prioritere stof om ny musik højest, men i en tid, hvor vilkårene for og strukturen i musiklivet og vore uddannelsesinstitutioner påtvunget eller frivilligt ændres radikalt, må det anses for ønskeligt, at de overvejelser, der vil være forbundet hermed, kommer til offentlighedens og alle involveredes kendskab. Hvorledes skulle dette kunne ske om ikke gennem Dmt, nu hvor dagspressens interesse for seriøst musikstof er aftaget kvantitativt som kvalitativt.

Vi erklærer os indforstået med, at Dmts fremtid står og falder med, at alle kredse i musiklivet kan finde bladet velegnet som forum for deres synspunkter, og at læserne kan nære en sådan tillid til redaktionen, at de kan opfatte sig alle som medarbejdere og derved igen være redaktionen en frugtbar mark at opdyrke. Det må til gengæld gerne resultere i, at Dmt efter nogen tids oplagsmæssig stagnation kunne blive så vidt styrket, at det umiddelbare mål: at udkomme med seks numre om året i dette sidetal og format og med et budget, der i højere grad hviler i sig selv, opnås. Under alle disse forudsætninger:

Hjertelig til lykke med de halvtreds !

IB NØRHOLM