uden titel

Af
| DMT Årgang 72 (1997-1998) nr. 06 - side 212-212

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Med Helmer Nørgaards bortgang har vi mistet en original komponist og en glødende formidler af ny musik. Han blev 74 år.

Helmer Nørgaard begyndte som folkeskolelærer og kom hurtigt til seminariet. Han studerede komposition hos Vagn Holmboe. I mange år var han studielektor i musik ved Københavns Dag- og Aftenseminarium, til han gik på pension.

Mens den ny musiks udvikling tog fart i 60-erne, var han medredaktør af udsendelsen Vor Tids Musik i Danmarks Radio. Mange vil desuden huske ham som forfatter af artikler, programnoter og omslagsnoter om ny musik.

Helmers personlige udtryksmåde rummede sublime blandinger af den største finfølelse og en stimulerende frækhed. Og i kompositionerne kunne ligeledes det djærve og velkendte forenes med det eksperimenterende og søgende og de lange stræk.

Elskværdigt imødekommende og samtidig førende lytteren og deltageren et skridt videre. Fx i de kantater, som blev skrevet til hele skoler med hvad de rummede af kor og instrumenter. En af de sidste var Den klingende grønne ø, som første gang opførtes i 1988 under medvirken af musikskoler fra hele Fyn. Hans produktion omfatter også kammermusik og sange.

Helmer forstod at få øje på modsætninger og at integrere dem. Det kan ses i en nøddeskal i en kanon fra WH-antologien Korsang i Danmark, udgivet i 1972. Via ubestemte tempoforskelle vokser diatoniske melodistrofer op til et klanglandskab. Og titlen, som Helmer selv har skrevet, lyder: »Hvor lys og skygge mødes, sitrer det blødt«. Netop!

I alt dette personificerede han den ny musiks opbrud med stor medmenneskelighed og en smittende tillid til livet som et eventyr. Helmer, tak for hvad du har lært os.

Carl Bergstrøm-Nielsen