Carl Bergstrøm-Nielsen

Med i Gruppen for Alternativ Musik 1971-77. Cand.phil i musikvidenskab med konferensspeciale 1984. Fra samme år undervisningsassistent ved Aalborg Universitet, hvor han har udviklet faget grafisk notation (nu del af auditiv analyse) med lyttepartiturer samt intuitiv musik (fri improvisation og komposition).

Som komponist specialiseret i værker med grafisk notation og improvisation. Forskning heromkring - bla. netpublikationen Experimental Notation and Improvisation Practise 1945-1999. An annotated bibliography (2002ff) med senere addenda.

Radioforedrag. Organisationsarbejde. Workshops også internationalt. Musikterapi.
Bor i Humlebæk.
Hjemmeside: 
www.intuitivemusic.dk

Grafisk notation

Selv om nodesystemet naturligvis også er grafisk, dækker betegnelsen 'grafisk notation' over brugen af visuelle notationer, der repræsenterer kompositionen på anden vis, ofte gennem en kombination af former og farver. Grafiske notationer ligger i et spektrum, som bevæger sig fra alternative typer nodesystemer med relativt faste instruktioner til helt åben grafik, hvor musikerne har den fulde frihed til at fortolke det, de ser. (Der er altså ikke tale om rene lyttepartiturer, men om opførelsespartiturer).

Skrevet af

Stockhausen 1928 - 2007

Af
Henriette Moos, Jørgen Lekfeldt, Ib Nørholm, Carl Bergstrøm-Nielsen, Sven Erik Werner, Else Marie Pade
1. april 2008

DEBAT

Af
Steen Pade, Casper Brønnum Cordes, Carl Bergstrøm-Nielsen
1. Maj 2002

Plader

Af
Carl Bergstrøm-Nielsen
1. Juli 2001

Plader

Af
Carl Bergstrøm-Nielsen
1. april 2000

Rettelse

Af
Carl Bergstrøm-Nielsen
1. april 1999