Carl Bergstrøm-Nielsen

Med i Gruppen for Alternativ Musik 1971-77. Cand.phil i musikvidenskab med konferensspeciale 1984. Fra samme år undervisningsassistent ved Aalborg Universitet, hvor han har udviklet faget grafisk notation (nu del af auditiv analyse) med lyttepartiturer samt intuitiv musik (fri improvisation og komposition).

Som komponist specialiseret i værker med grafisk notation og improvisation. Forskning heromkring - bla. netpublikationen Experimental Notation and Improvisation Practise 1945-1999. An annotated bibliography (2002ff) med senere addenda.

Radioforedrag. Organisationsarbejde. Workshops også internationalt. Musikterapi.
Bor i Humlebæk.
Hjemmeside: 
www.intuitivemusic.dk