Den elektro-akustiske musik og lydkunstens kronologi i Danmark

Af
| DMT Årgang 73 (1998-1999) nr. 01 - side 6-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

- en skitse til en kronologi i fire satser af Ivar Frounberg (værker er kun medtaget op til 1965 i det omfang de kan dokumenteres)

I. 1800-1955 'Forudsætninger'

1811-32

F. Kuhlau: Kaleidakustikon - første 'stochastiske' komposition i Danmark.

1820

Hans Christian Ørsted opdager elektro-magnetismen.

1899

Valdemar Poulsen får patent nr 2653 på 'telegrafonen'.

1900

Valdemar Poulsens telegrafon modtager Grand Prix på Verdensudstillingen i Paris, hvor den østrigungarske kejser Franz Joseph indtaler: »Diese neue Erfindung hat mich sehr interessiert und ich danke sehr für die Vorführung derselbe«.

1902

Valdemar Poulsen udtager patent på en epokegørende fremgangsmåde til udsendelse af kontinuerlige radiobølger.

1917

Rued Langgaard: Insektarium spillen direkte på flygelets strenge og banken med knoer.

1927

Knudåge Riisager: T-DOXC, Poème Mécanique med inspiration fra de futuristiske tendenser i Europa. Titlen refererer til den ny Jabiru trafikflyvemaskine, som var indført i Danmark året inden.

1928

Theremins 'æterbølge-musik' fremføres ved en koncert i Tivoli og Helge Bonnén konkluderer bagefter i DMT: »Jeg tror ikke paa den sædvanlige Frase om Overflødiggørelsen af andre Instrumenter; men mener at man om føje Tid vil have et nyt og ejendommeligt skønt Instrument (solistisk) at fryde sig over.«

1930

Knudåge Riisager: Benzin - ballet i tre billeder (Robert Storm Petersen), måtte henlægges efter tre opførelser.

1935

Jørgen Bentzon: Fotomontage - orkesterouverture skrevet direkte til radiomediet.

1938

Danmarks Radio anskaffer de første fire båndoptagere af mærket Magnetophon MK4.

1939

Jørgen Bentzon: Mikrofoni - orkesterværk skrevet direkte til radiomediet.

1948

Bang & Olufsen fremstiller den første båndoptager (84U) til privatbrug.

1948-49

DMT bringer artikler om film og musik og refererer »… de forsøg, som maleren Søren Melson sammen med Bernh. Christensen og Sv. E. Tarp har foretaget med experimenterende abstrakte film (La larme, 1948 og Punkt-Præludium, 1949).« Bjørn Rasmussen - han fortsætter: »Og hvis filmkomponisterne helt frigør sig fra enhver musiktradition og simpelthen skaber syntetisk musik, direkte indpræget på tonesporet uden brug af orkester og solister, således at de toner, der via fotocellen lyder gennem højttalerne i biografen aldrig før har lydt, aldrig har været i berøring med instrumenter, ja da har filmmusikken nået sin yderste grænse. Forsøg hermed har været foretaget i små tyve år…« (Bjørn Rasmussen, DMT nr. 4, 24. årg.).

1951

Bang & Olufsen fremstiller Beocord T507K.

1953

Karl Bjarnhof skriver i DMT om 'Radio og musik' og advokerer for radio'en som instrument og fortsætter: »Her ligger i realiteten chancen for et helt nyt tonesprog, der kan kombineres med det kendte, eller være sig selv, et udtryksmiddel ingen herhjemme indtil nu har beskæftiget sig med… Musikkens folk er vel nok på sin vis mere reaktionære end for eksempel malere og billedhuggere.«

1954

Knudåge Riisager skriver i november måned en kronik i Dagens Nyheder med titlen En djævelsk koncert hvor han bla. skriver: »Når forkæmperne for denne musik afviser al tidligere tids musik som magtesløse forsøg på at give udtryk for et og efter deres mening latterligt og meningsløst sjæleligt indhold, og tilmed går over til at forkaste hidtil kendte metoder for musikalsk udøvelse og erstatter disse - det vil sige instrumenter og menneskelige stemmer - med helt mekaniske lydfremstillinger, eller med noget, der ikke længere er bestemte toner, men blot en form for organiseret lyd og støj -så er de ikke bare talsmænd for en ny teknik, men for en ganske bestemt hensigt med musikkens væsen.«

II. 1956-1965 'De tidlige år'

1956

Det Unge Tonekunstnerselskab holder en medlemsaften i oktober hvor radioingeniør H. Lauritzen taler om »Berøringspunkter mellem musik og teknik«, og Else Marie Pade demonstrerer sine første resultater fra »arbejdet i ingeniør Lauritzens lydlaboratorium«.

1957

DMTs majnummer er helliget »tolvtone- og elektronmusik« blandt kritiske og andre indslag findes artikler af Ernst Krenek om Lydteorier og af Else Marie Pade om Lydprofetier?

Radioingeniør Holger Lauritzen dør.

1957-60

Debat om 'elektronmusikken'.

1959

Danmarks Radio afholder en 'elektrofoni-uge'.

Else Marie Pade/Sven Drehn Knudsen: Symphonie Magnetophonique (uropført 4.4).

Else Marie Pade: Syv Cirkler (uropført 7.4)

Det Unge Tonekunstnerselskab (DUT) afholder 16. november medlemsaften, hvor der vises eksperimentalfilm med musik af Honegger, Boulez, Tarp, Bernh. Christensen og med syntetisk lyd tilrettelagt af Pelle Gudmundsen-Holmgreen.

1960

Jørgen Plaetner anskaffer grundlæggende udstyr til et lille elektronmusiktudie. Hans forsøg med at opbygge et kollektivt studie mislykkes.

Else Marie Pade: Glasperlespil I-II (uropført 31.5).

Jørgen Plaetner: Kantate over et gruk af Kumbel (uropført 28.9).

Jørgen Plaetner: Elementi for 2. højttalergrupper (uropført 28.9).

Jørgen Plaetner: Continuo for 4 højttalergrupper (uropført 28.9).

Else Marie Pade: Elektronisk musik til et lysorgel (uropført 1.10).

Kunstmuseet Louisiana afholder 19.11 en koncert med »Elektronisk musik samt kompositioner for klaver, slagtøj og synthetisk lyd af K. Stockhausen, John Cage, og fl. udført af David Tudor og Christoph Caskel og med henholdsvis K. Stockhausen og M. Kagel ved regipulten.«

Ved en DUT-koncert d. 27. november Statens Museum for Kunst uropføres:

Else Marie Pade: Afsnit I, II og III for 3 højttalergrupper.

Jørgen Plaetner: Peripatos for 4 højttalergrupper.

1961

Philips A/S demonstrerer i januar et multihøjttaleranlæg i Danmark med elektro-akustiske kompositioner:

Henk Badings: Capriccio for violin og to lydspor.

Edgar Varèse: Poème Electronique for to lydspor.

Eksperimentalfilm med musik af Henk Badings og N. Schoeffer.

Det Unge Tonekunstnerselskab (DUT) afholder i september måned koncert med Nam June Paik, der blandt mange aktiviteter hælder sæbespåner over kritikeren Hans Georg Lenz, klipper hans slips af og river skjorten af ham. Pianisten Anker Blyme udtræder af DUTs bestyrelse i protest og hele sagen vækker megen debat. DUT modtager en regning fra Kronemagasinet for nyt tøj til den uheldige kritiker.

Else Marie Pade: Vikingerne.

1962

Philips A/S demonstrerer i januar »Den tekniske udvikling, som har fundet sted på lydgengivelsens område, vil blive belyst gennem stereofoniske lyddemonstrationer og film, og der vil blive fremført musik på salens nye efterklangsanlæg.«

27. februar står Institut Francaise for en koncert med Maurice Jarre hvor hans værk Musiques et Dècor Sonore fremføres.

Else Marie Pade: Musik til Goethes Faust (uropført 26.2

16. marts afholdes koncert på Louisiana hvor der fremføres elektronisk musik af Nono, Maderna, Berio og Paccagnini. Nono er tilstede.

Jørgen Plaetner: Den genfundne Ofelia - en elektronisk opera (uropført 31.3).

Else Marie Pade: Etude I (uropført 4.4).

Per Nørgård: Titanic (uropført 14.4).

Jørgen Plaetner: Alea for 8 højttalere, 8 båndoptagere og 8 komponister (uropført 8.6).

På Nordiske Musikdage uropføres 13. september Jørgen Plaetner: Relativité. Musique pour instruments et sons électronique .

I november afholder DUT den senere så berygtede Fluxus-festival:

Koncert nr. 1 "Noninstrumentale kompositioner ("action music").

Koncert nr. 2 "Instrumental- og vokal-kompositioner".

Koncert nr. 3 "Instrumental- og vokal-kompositioner og "action music" .

Koncert nr. 4 "Noninstrumentale kompositioner ("action music").

Koncert nr. 5 "Klaver-kompositioner".

Koncert nr. 6 "Maskinel musik: Bånd og film".

Medvirkende kunstnere var: Harald Boje, Arthur Køpcke, Dick Higgins, Allison Knowles, Nam June Paik, Wolf Vostell, George Manciunas, Emmet Williams og seks danske musikere.

1963

Jørgen Plaetner: vor tids kantate (uropført 15.2).

Per Nørgård: Jorgos (uropført 4.4).

Jørgen Plaetner: beta (uropført 5/5).

Jørgen Plaetner: kappens arving. 1.del (uropført 5.5).

Jørgen Plaetner: kryptogram (uropført 5.5).

Jørgen Plaetner: polygon I (uropført 5.5).

Jørgen Plaetner: stykke 8 (uropført 5.5).

Jørgen Plaetner: nocturne (uropført 18.7).

Jørgen Plaetner: gamma (uropført 12.9).

Henning Christiansen: Dialected Evolutions.

1965

Axel Borup-Jørgensen: TORSO (uropført 18.10).

Per Nørgård: Blomsterduft (uropført 16.9).

III. 1966-1985 1. bølge topper:

'Stand by'

1966

Bent Lorentzen afholder det første elektrofonikursus i Danmark på Det Jydske Musikkonservatorium i samarbejde med Teknikum. Deltagere var: Ole Buch, Ingolf Gabold, Svend Nielsen, Erik Norby, Per Nørgård, Jens Wilhelm Pedersen (Fuzzy), Gunner Møller Pedersen, Tom Prehn, Karl Åge Rasmussen, samt fra Danmarks Radios TV: Egon Andersen og Helge Kokholm Rasmussen.

Knut Wiggen skriver om Datamaskinmusikkens Historie i DMT.

1966-67

Debat mellem Jens Brincker og Bent Lorentzen om den elektroniske musik.

1966-70

Live electronic-performance i AUT med Bent Lorentzen, Karl Aage Rasmussen, Claus Byrith og Arne Kjær. Gentages senere i DUT.

1967

Jørgen Plaetner udnævnes til stadskomponist i Holstebro. Hans private studie danner grundstammen i det kommende HEMS.

1968

Bent Lorentzen: Den ny musikteori - den elektro-akustiske musiks teori introduceres på dansk.

1969

AUT arrangerer elektronmusikkoncert i Moesgård Skov med værker af Jørgen Plaetner, Svend Nielsen, Bent Lorentzen og Per Nørgård.

1970

Per Nørgård: Kalendermusik - pausesignal til Danmarks Radios Fjernsyn vækker forargelse og må stoppes før tid.

Musikvidenskabeligt Instituts afdeling for Musikalsk Akustik ved Århus Universitet begynder opbygningen af et studie for elektronisk musik.

1971

Kursus i »elektrofonisk amatørkomposition« afholdes på Musikvidenskabeligt Institut på Københavns Universitet.

1972

Gunner Møller Pedersen og Fuzzy komponerer og gennemfører 4 MUSIKZAG -projekter.

1974

Gunner Møller Pedersen arrangerer PANOPTIKON-koncerter i Glyptoteket fremført i Octofoni.

1975

Finn Egeland Hansen (red.): Electronic Music and Musical Acoustics udkommer fra Århus Universitets Institut for Musikvidenskab.

1976

Dansk Elektronmusik Selskab grundlægges og står for en række koncerter med Elektronmusik i Glyptotekets Vinterhave.

1977

EGG-synthesizeren, udviklet i et samarbejde mellem Musikvidenskabeligt Instituts afdeling for Musikalsk Akustik og Datalogisk Afdeling ved Århus Universitet, præsenteres ved en koncert på Det Jydske Musikkonservatorium.

1978

HEMS bliver en selvejende institution, ledet af en bestyrelse bestående bl.a. af en repræsentant for Dansk Komponistforening.

UNESCOs workshop om computermusik afholdes i Århus.

1979

Statens Musikråd nedsætter et udvalg til behandling af spørgsmål omkring elektronmusikken i Danmark herunder en beskrivelse af de eksisterende forhold, vurdering af muligheden for koordination af eksisterende institutioner, planlægning af elektronmusikkens fremtid i Danmark, herunder fremsætte forslag om kanalisering af bevillinger og kriterier for anskaffelse og anvendelse af materiel. Udvalget bestod af Finn Egeland Hansen, Kenneth Knudsen og Bent Lorentzen og færdiggjorde sit arbejde i 1980.

1980-81

Finn Egeland Hansen afholder kursus med EGG-synthesizeren og Andy Pape om Voltage Controlled-synthesizere for de kompositionsstuderende på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

1985

Der oprettes et elektro-akustisk studie på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

IV. 1986-96 2. bølge:

'Ny kraft opbygges'

1986

Første komponistdebut fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med elektro-akustisk musik: Ivar Froun-berg: Embryo (10.3). Frounberg ansættes som timelærer i elektro-akustisk komposition.

Dansk Institut for Elektro-akustisk Musik (DIEM) oprettes med hjemsted i Århus. Wayne Siegel ansættes som leder.

1987

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium afholder kursus i elektro-akustisk musikproduktion for Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet.

1988

Finn Egeland Hansen igangsætter Båndtroperings-projektet for Folkeskolens Musiklærerforening. De enkelte indslag produceres i DIEM.

NUMUS-festivalen arrangerer sammen med DIEM en repræsentation af dansk elektro-akustisk musik.

Netværk-samarbejdet mellem Svend Aaquist Johansen, Ivar Frounberg, Wayne Siegel og senere Fuzzy startes af DIEM i efteråret.

1989

Den første Århus Computermusik Festival finder sted 29.8-2.9 arrangeret af DIEM. Gæstekomponister: George Lewis, Magnus Lindberg og Trevor Wishart.

1990

Danmarks Radio arrangerer efter1900middag i samarbejde med DIEM i Pumpehuset i København med værker af Fuzzy, Plaetner, Morten Carlsen, Fundal, Reich, Siegel og Frounberg.

DIEMs første feriekursus i elektro-akustisk musik 1.-15.7.

Computermusik-workshop ved Lerchenborg Musikdage.

Speciale på Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet af Jesper Beckman: Henimod en repræsentation af musikalsk kompetence - en beskrivelse af nogle kompositionsinstrumenter.

1991

Der oprettes et docentur i komposition med henblik på elektro-akustisk musik og computermusik på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Lerchenborg Musikdage bestiller og opfører en række elektro-akustiske værker. Følgende danske værker uropføres:

Gunner Møller Pedersen: Biotop-I (3.8).

Mogens Winkel Holm/Svend Aaquist Johansen: Aria II (3.8).

Hans Peter Stubbe Teglbjærg: Ar (3.8).

Ivar Frounberg: Kreppvår (4.8).

1992

DUT arrangerer PEEP-festivalen med elektro-akustiske værker af: Niels Rosing-Schow, Sunleif Rasmussen og Hans Peter Stubbe Teglbjærg

DIEM arrangerer NEMO - Nordic Computer Music Festival 1992 i Musikhuset i Aarhus med koncerter, forelæsninger og seminarer i perioden fra 29. juli til 2. august.

Fællesopgave ved vintereksamen fra Musikvidenskabeligt Institut af Jørgen Ankerstjerne og Louisa Brane: Et rids af elektronmusikkens historie.

1993

I et samarbejde mellem DIEM, DUT og Danmarks Radio arrangeres musiana 93 på Kunstmuseet Louisiana mellem d. 20. og 29. august.

Licentiat-afhandling fra Aalborg Universitets Center af Martin Knakkergaard: IO.

1994

DIEM arrangerer ICMC 94 - den internationale konference for computermusik i Musikhuset i Århus mellem d. 12. og 17. september.

Wayne Siegels science fiction opera Livstegn.

1995

I et samarbejde mellem DIEM, Musica Nova og Danmarks Radio arrangeres musiana 95 på Kunstmuseet Louisiana. I forbindelse hermed afholder DIEM kursus i software-syntese og digital signalbehandling for komponister.

DIEM arrangerer en elektro-akustisk koncertserie på Steno-planetariet i Aarhus.

1996

Michael Madsen etablerer Lyd-Galleri/Galleri Tusk på Rådhuspladsen i København, hvor der gennem Kulturbyåret afspilles lydkunst fra 25 højttalere placeret under pladsens flisebelægning.

DIEM arrangerer i foråret computermusik-kursus i interaktiv computermusik og algoritmisk komposition med Steffen Brandorff, Ivar Frounberg, Wayne Siegel og Guy Garnett som lærere.

DIEM arrangerer i efteråret i samarbejde med Nyt Dansk Danseteater en interaktiv ballet-workshop på Mindship, Holmen. Her benyttes DIEMs Digital Dance System for første gang sammen med Big Eye udviklet på STEIM i Holland.

To komponistdebut'er med elektro-akustiske værker afholdes på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium: Ejnar Kanding (4.10) og Indra Rise (8.11).