Mindre dansk, mere udenlandsk. MUSICA NOVA Efterår 2000

Af
| DMT Årgang 75 (2000-2001) nr. 02 - side 60-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Nedenstående er MUSICA NOVAs program for efteråret 2000. Programmet udviser en mangfoldighed i koncertformer, besætninger og nationaliteter, som er i tråd med den nuværende/netop afgåede bestyrelses programpolitik. Dog er der en mindre andel af dansk musik i denne sæson, hvilket er et udtryk for, at vi har grebet chancerne for at bringe nyt udefra, snarere end et bevidst fravalg af dansk musik.

Sæsonens første koncert var den 4. sep. kl. 20 i hvor Markus Stockhausen und die Michaelstrompeter afsluttede deres miniturné i Danmark i Radiohusets Koncertsal.

Det er noget af en tilsnigelse at kalde koncerten fredag den 13. okt.

kl. 19.00 i Sankt Pauls Kirke en MUSICA NOVA koncert, idet den er et resultat af et overordentlig bredt samarbejdsprojekt. Koncerten indgår i Kulturbro 2000's vokalprojekt‚ Stemmer i 1000 år og er organiseret i samarbejde med Danske Korledere, Föreningen Sveriges Körledare, Institut Francais og Dansk MIC. Det er det sydfranske kor Musicatreize fra Marseille, som gæster København denne aften. Som et led i deres besøg, som også omfatter konservatorie-workshops i København og Lund, vil de opføre et program med danske og franske komponister, samt Gyorgi Ligetis korklassiker Lux aeterna. De to danske værker bliver Ivar Frounbergs Et Punkts Anatomi skrevet for kor og elektronik og derefter uropførelsen af Tage Nielsens Song of Sun, Wind and Darkness for kor og kammerensemble. Musicatreizes internationale anerkendelse sammenholdt med Sankt Pouls' kirkes rum giver anledning til tro på en klangoplevelse udover det sædvanlige.

Mandag den 22. okt. kl. 14.00 i Studie 2, Radiohuset spiller århusianske Ensemble 2000 en elektroakustisk koncert. På programmet er to skandinaviske uropførelser af henholdsvis svenske Palle Dahlsted og Hans Peter Stubbe Teglbjærg, samt to værker fra begyndelsen af 90erne af tysk/franske Hans Tuschku og Karlheinz Essl fra Østrig. Et blandet program som en foreløbig afslutning på et samarbejde Ensemble 2000, DIEM og MUSICA NOVA imellem. Koncerten er knyttet sammen med den i foråret 2000, sådan at en god del af landene i Vesteuropa nu er elektroakkustisk præsenteret af Ensemble 2000.

Den eksakte dato ligger desværre ikke klar ved deadline, men Medio November (se dagspressen) får MUSICA NOVA igen besøg fra Norge. Dette forår indledtes et indtil videre rigtig frugtbart samarbejde med vores søsterorganisation i Oslo Ny Musikk. Dengang var det tre koncerter med statsensemblet CIKADA - nu er det så den brogede slagtøjstrio SISU, i samarbejde med danske SAFRI Duo, der portrætterer den norske komponist Rolf Wallin i Teater Sthyr & Kjær, Huset i Magstræde 14. Koncertens første værk er virtuose stykke Twine for marimba og vibrafon skrevet til SAFRI Duo. Det efterfølges af to intenderede hiphip/techno værker, først Scratch for et variabelt antal musikere (SISU, Safri, Wallin), balloner og bånd, som tager tråden op fra SISUs tidligere arbejde med scratching af komposi-tionsmusik, og dernæst et Wallin one-man-show, Yo (!) for Wallin, dragt og bånd, hvor komponisten udøver en art bodypercussion på den hjemmesyede drumpaddragt (med neonlys osv.). Da denne beskrivelse af dragten kan virke lidt kryptisk, kan man blot se den som en pendent til den af DIEM udviklede dansedragt, hvor bevægelse omdannes live til elektronisk lyd. Koncerten afsluttes med en miniopera for sopran og bånd, Laut Leben, hvor den norske jazzsangerinde Sidsel Endresen er udøveren. Det skal nævnes at koncerten kan lade sig gøre pga. musikernes tilstedeværelse i København i forbindelsen med opførelserne af Wallins opera produceret af Holland House i Kanonhallen.

Sæsonen afsluttes med en koncert med det svejtsiske klasseensemble Contrechamps. De spiller Søndag d. 5. okt. kl. 20.00 i Radiohusets Koncertsal. Koncerten er, som koncerten med Die Michaelstrompeter, et led i MUSICA NOVAs fortsatte samarbejde med Danmarks Radio. Igennem dette samarbejde er det muligt at præsentere ensembler som normalt ligger økonomisk udenfor vores rækkevidde - således er det også med Contre-champs. De vil spille et blandet svejtsisk/japansk program med værker af bla. Shu Shuya, Emmanuel Nunes og Michaël Jarrell. Alle værker er fra det sidste tiår, og det skulle derfor være muligt at få et godt indblik i ny udenlandsk musik, tilmed opført i topkvalitet.

Fakta MUSICA NOVA

Kontakt: MUSICA NOVA, Gråbrødre Torv 16, 1154 Kbh.K, Tlf./fax:33 93 00 24

e-post: iscmdk@get2net.dk eller tjek hjemmesiden home.get2net.dk/musica-nova

Stiftet: 1994

Bestyrelse: Jens Hørsving (Formand ), Frode Andersen, Simon Christensen, Henrik Friis (kasserer) og Jexper Holmen.

Medlemmer pr. 1/8-2000: 131

Medlemsskab koster 300 kr. årligt, studerende og pensionister 150 kr.

MUSICA NOVA er en københavnsk koncertforening for ny og eksperimenterende musik stiftet som arvtager til det hedengangne DUT. Den forsøger både at favne de helt unge og uetablerede komponister samt at præsentere ny dansk og international musik spillet af danske og udenlandske elitemusikere. Aktiviteternes omfang er en 16-20 koncerter årligt, som gerne skulle vægte kendt og ukendt, ungt og lidt ældre, dansk og internationalt ligeligt. Den nuværende bestyrelse ser også som sin opgave, udover at afspejle nuværende ensemblers aktivitet, at tage initiativ til projekter, som opfører musikken på en anden måde end i den traditionelle koncertform. Det kan være i tværæstetiske sammenhænge, hvor musik indgår sammen med andre kunstformer.