Marts 2014

Digital

Dette Fokus belyser de seneste udviklinger i det digitale domæne – udviklinger, der foregår hastigt og er gennemgribende, og som derfor kræver et nærmere blik på forholdet mellem kunsten og teknologien.

Artikler

Den teknologiske udvikling har gennem det seneste århundrede været en væsentlig drivkraft bag og inspiration for kunstnerisk skabelse, ligesom den i høj grad har været medvirkende til radikalt at ændre vores måder at forstå og forbruge musikken på. Med dette Fokus belyser vi de seneste udviklinger i det digitale domæne – udviklinger, der foregår hastigt og er gennemgribende, og som derfor kræver et nærmere blik på forholdet mellem kunsten og teknologien. Komponistens forståelse af sin metier udfordres – samtidig med at befæstede ideer om kunstværket møder modstand fra nye mediemæssige sammenhænge og fra forandrede distributionsformer. Dette betyder ændrede betingelser for både produktion og reception af kunstmusik og lydkunst. 

Med Digital tager vi udgangspunkt i fire komponisters meget forskellige bud på hvordan teknologien spiller en rolle i arbejdet. Juliana Hodkinson beskriver hvordan teknologien bliver en meget direkte samarbejdspartner, mens Rudiger Meyer analyserer forholdet mellem kunst og design samt teknologiens påvirkninger af vores forbrugsmønstre. Risto Holopainen præsenterer et begreb om autonome instrumenter og automatisk komposition, der alligevel ikke kan undvære mennesket, mens Jøran Rudi reflekterer over æstetiske elementer og kunstneriske tilgange til arbejdet med lyd i computerspil. 

Fokusset er udarbejdet i samarbejde med Nutida Musik (S) og Lydskrift (N). Redigeret af Sanne Krogh Groth, Rasmus Holmboe, Christian Jaksjø og Andreas Engstrøm

Fokusset er realiseret med støtte fra Nordisk Kulturfond og udkommer også i en engelsk version.