Andreas Helles Pedersen

Ph.d.-studerende i musikvidenskab ved Lunds Universitet. Hans forskningsinteresser spreder sig fra musikhistoriografi og lyttepraksisser, over æstetik- og kulturteori, til mediefilosofi og lyd i film. På nuværende arbejder han på et interdisciplinært projekt, der undersøger musikhistorieforståelse i en verden præget af streaming og digitale musikarkiver.