November 2012

Urbanitet, lyd og kunst

Fænomenerne urban kunst og lydkunst nyder i disse år stor opmærksomhed. Byen og dens lydkultur er dog ikke et nyt fænomen, men genkendes også i modernitetens industrielle bys lyde, dens rytmer og flows. Men hvordan er lydrummene i byen i dag? Og hvordan kan vi forstå de mange kunstneriske og kulturelle udtryk, som præger byrummet?

Artikler

Fænomenerne urbanitet og auditivitet, kunst i byen og lydkunst nyder i disse år stor opmærksomhed fra kunstnerisk, såvel som akademisk side. LAK-festival for nordisk lydkunst, der i september 2012 blev afholdt på Prags Boulevard 43, er blot én af mange kulturelle begivenheder, der forbinder urbanitet og lydkultur.

Byen og dens lydkultur er dog ikke et nyt fænomen. I moderniteten var den industrielle bys lyde, dens rytmer og flows, en uadskillelig del af byerfaringen og hverdagslivet. Men hvordan er lydrummene i byen i dag? Og hvordan arbejder komponister, kunstnere, kuratorer, arkitekter og designere med lyd og kunst i byrummet?

Med dette fokus ønsker vi at definere og diskutere fremkomsten nye relationer mellem byen og den auditive kultur, hvor stedsspecificitet, byens kvalitative og æstetiske lyde og det offentlige rums uforudsigelighed tages op. 

Vi har inviteret danske såvel som internationale skribenter til at give deres perspektiv på lyd, kunst og lydkultur i det offentlige rum. Hvad enten der er tale om transformation af byrummet gennem lydkunstværker eller det er begreber, design eller metoder til at forstå forholdet mellem lyden og byen, arbejder alle med en æstetisk og kvalitativ tilgang til lydkultur i byrummet. Fokus er således på byens lyde. hvor lydkunst og design generelt ses som en kvalitet, der kan ændre og intervenere i såvel byens politiske som dens socio-kulturelle rum.

Teksterne i dette Fokus er udarbejdet på baggrund af oplæg afholdt på seminaret Urbanitet, lyd og kunst, der blev afviklet i forbindelse med LAK-festivalen den 6/9 2012. Seminaret blev arrangeret som et samarbejde mellem Performance Design/RUC, LARM/KU og Seismograf/DMT.  

Dette Fokus er redigeret af Kristine Samson og
Sanne Krogh Groth

Grafik: Signe Lupnov