Camille Roth

Camille Roth (1990) er cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet med et speciale om auditiv iscenesættelse af rum og udviklingen af en lydinstallation. Hun har desuden været tilknyttet LARM – Audio Research Archive, bidraget til MOOC’en ’Transnational Radio Stories’ udbudt af Martin Luther University of Halle-Wittenberg og arbejdet for SNYK og G((o))ng Tomorrow Festival.