Birgit Õigus' installation 'Forest Megaphones' i Silkeborg.

Komplekse lydmiljøer (og hvordan vi lytter til dem)

D. 1 marts lanceres The OverHEARD – et multi-stedsspecifikt lydkunstprojekt, der udfolder sig over hele Midtjylland under Aarhus Kulturby 2017. Seismograf har talt med kunstner-forsker-makkerparret bag, Marie Højlund og Morten Riis, om lydmiljøer og lytning og om at turde brede indsigterne fra lydkunsten ud i nye sammenhænge.
Af
26. Februar 2017
Interview med Morten Riis og Marie Højlund, kuratorer for The OverHEARD.
  • Annonce

    Kunstpauser

Når Aarhus sammen med resten af Region Midtjylland er Europæisk Kulturhovedstad i 2017, er der fuldt fokus på at udforske alt det kulturelle potentiale, som regionen byder på. The OverHEARD tager del i den udforskning ved at præsentere nye og overhørte lydmiljøer gennem seks lydinstallationer, som både kan besøges, lyttes til på nettet, eller høres på ny, når de indgår som livestreamet lyd i en koncertrække.

Vi iscenesætter lytning, om der så er et lydværk eller ej, altså, der er jo altid lyd

»Overordnet går The OverHEARD ud på at gøre opmærksom på de forskellige måder, som vi lytter til verden på. Der er rigtig meget lyd i verden, som vi overhører og opdeler i nogle forskellige kategorier, og så lægger det væk. Det vi gerne vil, er at prøve at nedbryde de her kategorier, som vi normalt opererer med, når man snakker lyd og lydmiljøer.« Sådan lægger Morten Riis ud med at forklare ambitionerne med projektet, da jeg mødtes med ham og Marie Højlund en travl eftermiddag midt i de sidste forberedelser før lanceringen 1. marts.

Morten Riis og Marie Højlund er både kuratorer på projektet og skabere af en af de i alt seks stedsspecifikke lydinstallationer, der kommer til at være spredt ud over Region Midtjylland. Så de har fingrene med i alle aspekterne af det ambitiøse initiativ. The OverHEARD har som erklæret formål at invitere alle interesserede til »at gentænke forskellene mellem lyd, musik og støj«, hvilket bland andet skal ske gennem de tre dele: stedslige interventioner, livestreaming af lyden fra dem, og integrationen af samme livestream i en række koncerter.

The OverHeard præsentationsvideo.

Intet rigtigt sted eller tidspunkt at lytte fra
Vi starter med at tale om den første del, og Morten fortæller, hvordan en række lydmiljøer skal kunne opleves på ny: »Det sker igennem nogle forskellige kunstneriske interventioner, lydværker eller lydskulpturer, der alle sammen forholder sig til forholdet mellem forgrund og baggrund. Værkerne er ikke noget i sig selv, men værkerne bliver en del af de omgivelser, som de er i.« Marie uddyber: »Det vi har kurateret og valgt kunstnerne og værkerne ud fra, er at de alle sammen er nogen, der på en eller anden måde arbejder – selvfølgelig med stedet – men også arbejder med lyttemåder i forhold til at iscenesætte og gøre folk opmærksomme på, hvad der er rundt om lydskulpturen. Så på den måde er alle lydskulpturerne nogen der på en grundlæggende måde viser, at lyde ikke kan afgrænses fra hinanden eller opdeles i de lyde der er udenom, og de lyde der er en del af værket.«

Man kan se det som nogle forskellige konturer på ét langt værk. Det understreger, at der ikke er noget rigtigt eller forkert tidspunkt, hvor man kan lytte til det her på

De seks lydinstallationer placeres rundt omkring i Region Midtjylland – fra Struer til Horsens – på i forvejen akustisk interessante lokationer. De åbner løbende hen over sommerhalvåret 2017, men fra d. 1. marts lanceres også hjemmesiden Overheard.dk, hvorfra man kan livestreame lyden fra de seks udvalgte steder, og selv mixe dem til sit eget "soundtrack".

Morten fortæller: »Hjemmesiden kan man se som et meget langt værk, som starter hvor man hører fuglene, der pipper i skoven i Silkeborg, blandet med den store landevej, som er lige ved siden af. På et tidspunkt bliver der installeret en lydskulptur, og så kommer der noget helt andet aktivitet. Man kan se det som nogle forskellige konturer på ét langt værk. Det understreger, at der ikke er noget rigtigt eller forkert tidspunkt, hvor man kan lytte til det her på. Det er ligesom; vi iscenesætter lytning, om der så er et lydværk eller ej, altså, der er jo altid lyd.«

Hvad sker der med relationen til lyde, når man livestreamer fra ét sted, og så hører lyden i en ny kontekst, enten rumligt eller musikalsk?

Marie svarer entusiastisk: »Altså jeg synes, at der er noget helt vildt vigtigt i det der med, at det er nu og her, altså at det er livestreaming. Og det er det, som vi har oplevet, når vi har lavet de her tests – at der sker noget helt andet i ens lytning, når man ved at det er nu og her. Helt grundlæggende har man sådan en interesse i: Hvad sker der nu? Og man kan aldrig vide sig sikker.«

Som led i projektet skal disse uforudsigelige forandringer i lydlandskaberne også indgå i en række koncerter, hvor musikerne bruger det aktivt i deres kompositioner.

»Alt det her ved vi jo ikke, hvordan kommer til at fungere i virkeligheden, så det er jo meget spændende. Men vores tanke er, at der er noget interessant i, at man står til en koncert og hører et orkester, og så er der det her lidt uforudsigelige element i det. Samtidigt med at det selvfølgelig passer ind. Man kan jo godt regne med, at det cirka lyder sådan, så man kan jo godt lave en form for komposition med det. Men samtidigt kan man jo ikke vide, om det bliver, som man havde forudset. Så derfor understreger det ligesom denne der skrøbelighed, der i forvejen er til stede.«, fortæller Marie.

Frode Gundorf Nielsens udstilling 'Unfinished Symphony No. 4' i Struer er en del af The Overheards installationsprogram.

At turde formidle det bredere ud
Jeg spørger ind til deres statement om at gentænke kategorierne: musik, lyd og støj, og Morten tager teten: »Altså, det er jo en gammel diskussion, som jo har været meget present i løbet af det 20. århundrede inden for kunstmusikken og avantgardemusikken. Og man kan sige, at det på en eller anden måde er et forældet udgangspunkt. Men vi er bare i en situation i vores samfund, hvor vi færdes i nogle meget meget komplekse lydmiljøer. Selvom avantgarden har arbejdet med de her måder at tænke lyd og støj og kunst og så videre på, så er det en promille af befolkningen, der er med. Så der er et vigtigt formidlingsaspekt i det her projekt i forhold til at formidle den her måde at lytte på. Og brede det ud, og turde brede det ud også, vil jeg sige.«

Morten og Marie har undersøgt lyd fra utallige vinkler i kraft af, at de begge to både er musikere, lydkunstnere og samtidig også forsker i forskellige aspekter af lydkunst. Men de har også bemærket, hvordan det ofte er i de samme små lydkunst-cirkler, at diskussionerne omkring eksempelvis støj, bliver ved med at foregå. De har derfor taget det på sig også at diskutere deres indsigter i nye, bredere sammenhænge. I forbindelse med The OverHEARD arrangerer de derfor et netværksseminar, hvor lydkunstværkerne bruges som et konkret sanseligt udgangspunkt til at diskutere lydmiljøer – også med folk uden for "kunstboblen":

Jeg synes ærlig talt, at hvis man skal tage sådan en kulturby seriøst, så handler det jo om, at kulturen skal vise hvad den kan

»Vi har samlet lydindustrien, lydforskere, ingeniører, akustikere, arkitekter og byplanlæggere til alle sammen at snakke om støj og støjreduktion. Det er nødvendigt for at komme videre som samfund, som race, at vi sætter os ned i det samme rum og snakker sammen. Og det er super banalt, men det er bare så komplekst et emne – støj er ultra, ultra komplekst. Og vi bliver nødt til at have alle perspektiver med, for at vi på nogen måde kan komme videre.« Understreger Morten, og Marie supplerer: »Og jeg synes ærlig talt, at hvis man skal tage sådan en kulturby seriøst, så handler det jo om, at kulturen skal vise, hvad den kan, ud over at vi godt ved, at det er god underholdning og så videre. Det må være det der er hele essensen af, at man viser, at kunst og kultur er grundlæggende vigtige for de diskussioner, som vi har – det er en investering i sameksistens og fremtid.«

»Man kan sige, vi kommer jo også ud af vores komfortzone ikke? Vi er jo gode til at spille musik og lave musik, så vi træder jo også ud af vores komfortzone. Nu blotter vi os på en anden måde«, slutter Morten af.

Sådan lyder altså en åben opfordring til, at vi bør lytte til det overhørte, og også turde træde ud af vores respektive kunstmusik- og lydkunst-bobler, for at tale om lytning, lydmiljøer, støj og musik i bredere samfundsmæssige sammenhænge.