Aleksandr Skrjabin

© Frankie Casillo
kritik

It is impressed in the body

After a long hiatus due to the covid-19 pandemic, Berlin Atonal has opened the gates of Kraftwerk to the public for the first time. As limitations to collective events endure, the new project Metabolic Rift includes, in addition to the live performances, an exhibition aiming to elicit individual experience with intense stimuli. The exposition presents a convincing curatorial approach to sound, exalting its sensorial qualities and proposing an inspiring model to work with the aural and its (im-)materiality in the context of art exhibitions.

Af
  • Giada Dalla Bontà
11. december 2021
© Frankie Casillo
kritik

Det er printet ind i kroppen 

Efter en lang pause har festivalen Berlin Atonal for første gang åbnet Kraftwerks porte for offentligheden. Begrænsningerne for kollektive begivenheder består, så det nye projekt Metabolic Rift omfatter bl.a. en udstilling, der har til formål at fremkalde individuelle oplevelser med intense stimuli. Udstillingen præsenterer en overbevisende kuratorisk tilgang til lyd, der ophøjer dens sanselige kvaliteter og foreslår en inspirerende model til at arbejde med det lydlige og dets (im)materialitet i forbindelse med kunstudstillinger.

Af
  • Giada Dalla Bontà
11. december 2021