Oktober 2016

AUT 50

Foreningen Aarhus Unge Tonekunstnere – AUT i folkemunde – blev stiftet i 1966. I den anledning bringer vi her fire nye artikler og en enkelt fra arkivet, som opridser de første fem årtier i AUT’s virke.

Artikler

Foreningen Aarhus Unge Tonekunstnere – AUT i folkemunde – blev stiftet i 1966, mens musikkrigen rasede i Danmark. Per Nørgård havde forladt konservatoriet i København i protest mod ledelsen, og de komponiststuderende fulgte ham til Aarhus, som med AUT i spidsen blev landets nye epicenter for ny musik. I år fylder foreningen 50, og det markeres med en festkoncert 7. oktober i Musikhuset Aarhus. I den anledning bringer vi her fire nye artikler og en enkelt fra arkivet, som opridser de første fem årtier i AUT’s virke.

Erling Kullberg skildrer foreningens første år, som han selv oplevede på nært hold. Den decentralisering af det danske ny musik-miljø, som fandt sted i anden halvdel af 1960’erne, skete ikke tilfældigt, men »ved en række engagerede personers målbevidste arbejde«, skriver Kullberg og fremhæver ikke mindst en række dedikerede musikere.

Historien om AUT kan ikke skrives uden også at give plads til Karl Aage Rasmussens NUMUS-festival, der blev født på skuldrene af foreningen i 1978 og blev en institution i ny musik-miljøet. Jens Brincker skriver i den genoptrykte artikel om festivalens første ti år: »NUMUS var næppe intenderet som et socialt eksperiment, men det er et spørgsmål, om det ikke var som socialt eksperiment, at NUMUS-konceptet vandt sin største sejr. Sejren over den ny musiks offentlige ensomhed.«

AUT forsøgte efterhånden at finde sin egen identitet i forhold til Det Jyske Musikkonservatorium og NUMUS-festivalen. Dette præger tiden fra 1986 til 1996, hvor troen på egne evner, ifølge Hjarne Fessels bidrag, intet fejlede. »Vores musik var den inkarnerede fremtid,« husker Niels Marthinsen, en af AUT’s tre formænd i perioden, hvor foreningen også fik sit eget tidsskrift, AUTograf. 

Hjarne Fessel dækker også AUT’s fjerde årti, 1996 til 2006. Ved indgangen til det nye årtusind var tiden præget af digitaliseringen. Åbenhed blev dyrket i musikalsk forstand, men ny musik-miljøet lukkede sig samtidig om sig selv, mener Fessel: »Socialiteten var paradoksal – på den ene side var vi åbne over for nye indtryk, på den anden side dyrkede vi eksklusiviteten.«

Hvad nu, AUT? spørger Andreo Michaelo Mielczarek i Fokussets sidste artikel. Han har besøgt to af foreningens nuværende bestyrelsesmedlemmer for at gøre status. »Vi er meget levende,« fortæller Line Tjørnhøj og Allan Gravgaard Madsen, men alligevel åbner de op for, at AUT måske kan fejre sine 50 år ved at vokse sig mindre eller helt ophøre med at findes: »AUT skal ikke fortsætte for enhver pris.«

De fire nyskrevne artikler findes også i engelske udgaver. God fornøjelse med læsningen, og tillykke til Aarhus Unge Tonekunstnere med jubilæet.

Dette Fokus er redigeret af Sanne Krogh Groth og Sune Anderberg.

Udgivet i samarbejde med Aarhus Unge Tonekunstnere.