April 2015

Professorportrætter

Læs 5 portrætter af professorer, der indenfor de sidste år er tiltrådt ved de danske musikforsknings- og musikuddannelsesinstitutioner. Portrætterne tegner til sammen et billede af nogle af de områder inden for lyd og musik, som vi i de kommende årtier kommer til at møde i den danske forsknings- og uddannelsesverden.

Artikler

I forbindelse med en række professortiltrædelser ved de danske musikforsknings- og musikuddannelsesinstitutioner stiller Seismograf/DMT skarpt på professorerne med en serie af portrætinterviews. Vores hensigt er, at portrætterne til sammen vil tegne et billede af nogle af de områder inden for lyd og musik, vi i de kommende årtier vil møde i den danske forsknings- og uddannelsessverden.

Tyske Holger Schulze, der kommer fra Berlin, er netop tiltrådt som professor ved Musikvidenskab på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hans forskningsområde afgrænses under overskriften ”sound studies”, hvor han beskæftiger sig med lyd og lyds betydning i både det hverdagslige og det kunstneriske. Sanne Krogh Groth møder Schulze til en samtale om lydantropologi, sound studies, musikalske kanon og ideologi.

 

Komponisten Niels Rosing-Schow er siden 2013 professor i komposition ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Som professor er han hovedansvarlig for uddannelsen af komponister og leder af konservatoriets festival for ny musik, PULSAR. Peter Bruun møder Niels Rosing-Schow til en samtale om hvordan man kan ruste fremtidens komponister til deres virke. Og om, hvordan man som professor i komposition har mulighed for at påvirke udviklingen af musiklivet.

Lars Ole Bonde er professor i Musikterapi på Aalborg Universitet og klinisk musikterapeut og forsker på Musikterapiklinikken v. Aalborg Psykiatriske Sygehus. Nina Gram har mødt Lars Ole Bonde til en snak om bl.a. hvordan musik og lyd kan påvirke vores velvære, om kunstnerisk vs. terapeutisk improvisation og om kommende tendenser inden for musik- og lydforskningen.

 

Musikvidenskab på Københavns Universitet havde endnu en professorudnævnelse i februar, hvor også Michael Fjeldsøe tiltrådte. Fjeldsøe, der bl.a. har forsket i kulturradikalismens musik, mødtes med Maria Frej et par dage inden den officielle tiltrædelse til en snak om engagement - i både fag og politik.

Fokuset rundes af med Mark Grimshaw, der siden 2012 har været professor i musik ved Aalborg Universitet. Han beskæftiger sig bl.a. med biofeedback teknologier i lyddesign til computerspil. Mads Walther-Hansen har interviewet ham om forskningsmiljøet i Danmark, om studiet af lyd som et interdisciplinært felt, og om hans definition af lyd som ”emergent perception”.

Fokuset er redigeret af Sanne Krogh Groth, Jan Stricker, Nina Gram og Rasmus Holmboe.

Rigtig god læsning!