Eva Fock

Eva Fock er freelance musiketnolog. Gamelaninteressen stammer fra studietiden i Holland, hvor hun gennem en årrække spillede både javansk og balinesisk gamelan. Eva Fock stod i årene 2005-2008 for udviklingsprojektet ’På Tværs af Musik’ på flere københavnske gymnasier. Projektet havde til formål at udvikle et tværkulturelt læringsrum i og omkring musikfaget. Projektet blev støttet af Egmont Fonden.

Kærligheden til den javanske gamelanmusik blev genopfrisket i forbindelse med projektet. Og erfaringer fra en studietur til Java i sommeren 2008 sammen med lektor Peter Toft fra Frederiksberg Gymnasium blev herefter brugt til at gennemføre studieturen i sommeren 2009.  Turen blev økonomisk støttet af CKU