Ingeborg Okkels

Ingeborg Okkels (født 1972) er cand. mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet med overbygningsfag i musikteknologi fra Aalborg Universitet, og har skrevet speciale om computermusik. Hun har undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor hun også har skrevet ph.d. om forholdet mellem musikteknologi og musikopfattelse. Nærmere bestemt, om materialeopfattelser og lyttestrategier indenfor elektronisk musik og lydcollage.

Skrevet af