September 2012

Opera

Tre yngre komponister fortæller om deres tilgang til at skabe operaer og der tages fat på diskussionen om de mere etablerede scener og kulturpolitiske dagsordener.

Artikler
Redaktion

»Vi bliver nødt til at vise folk, at opera ikke er farligt« - udtaler Det Kgl. Teaters operachef Sven Müller i et interview i forbindelse med sin udnævnelse i foråret.
Under Müllers ledelse skal operaen tiltrække et større, helst yngre publikum og lave fornyende tiltag. Dette synes nødvendigt – for Det Kgl. Teater såvel som for andre europæiske operascener, - i hvert tilfælde hvis denne ædle kunstform skal overleve indenfor rammen af de store operahuse.

En række yngre komponister har ikke berøringsangst med opera, men eksperimenterer med kunstformen og skubber til begrebet. De lader deres operaer udfolde sig på scener, der ligger langt væk fra Mærsk-Larsens prestigebyggeri, og de trækker på traditionen, samtidig med at deres værker ubesværet bevæger sig i nye retninger og leger med DIY og low-fi æstetikken.

Dette Fokus giver ordet til fem komponister, som på forskellig vis arbejder fornyende med og/eller diskuterer kunstformens ståsted idag.
Tre yngre komponister fortæller om deres tilgang til at skabe operaer - operaer der foregår i skriveborde, blandt skrald og skrot og i operachefen/komponistens egen stue. Og så åbner vi for en diskussion af de mere etablerede scener og kulturpolitiske dagsordener. 

#1 Trond Reinholdtsen:
Operaens fødsel ud af samtidsmusikkens krise
Ifølge komponisten Trond Reinholdtsen er operaen død som genre. Ikke desto mindre har han skabt sit eget operahus ’Den Norske Opra’ i egen lejlighed og udnævnt sig selv til operachef. 

#2 Sine Tofte Hannibal (Kaj Aune):
Som at fragte et krydstogtskib på en lille robåd
Kaj Aune skabte i foråret Nibelungens Ring som en-mands-show. Sine Tofte Hannibal taler med Aune om det absurde og ukontrollerbare i projektet, om ledemotiver og høns som valkyrier.

#3 Anne Marqvardsen (Claudia Molitor):
Opera i skrivebordsformat
Den britiske komponist Claudia Molitor har skrevet en opera der foregår i et skrivebord. Hun fortæller her om at arbejde med en scene på 70 x 90 cm, og om at finde sin helt egen måde at skabe opera på.

#4 Christopher Fox:
Nye tider, nye operaer?
Den britiske komponist Christopher Fox diskuterer hvorfor opera er så svært tilgængelig for et moderne publikum og hvordan de store operahuse er med til at fastholde kunstformen i en stivnet form.

#5 Juliana Hodkinson:
Grand Opera i det 21. århundrede – mellem stat og filantropi
I den første artikel ud af en serie på tre ser Juliana Hodkinson på begrebet ’Grand Opera’ og analyserer operaen som nationalt projekt overfor en privat finansiering. Artiklen spørger og finder (?) svar på what’s wrong with grand opera? 

Redaktør for dette Fokus: Anne Marqvardsen