Julie Hugsted

Julie Hugsted

Julie Hugsted er medlem af redaktionerne på ÆRA og RÆSON, anmelder og skribent ved GAFFA og rockmusiker. Desuden 20 års erfaring som koncert- og eventarrangør. Hun er cand.mag. i historie fra AU og har en suppleringsuddannelse fra AU og KU i ledelsesfilosofi, socialisationsteori, organisations- og arbejdsantropologi og filosofisk antropologi. 

Skrevet af