Karl Aage Rasmussen

Karl Aage Rasmussen (f. 1947) er uddannet fra Det Jydske Musikkonservatorium. I flere årtier har Rasmussens musik og tanker om musik været af afgørende betydning for udviklingen af de nyeste musikalske udtryksformer i Danmark. Hans tekster og tænkning om musik er funderet i tysk filosofisk tradition. Måden at argumentere på har rod i centraleuropæisk tænkning - det handler om logik og rationalitet. Det andet, irrationaliteten, det der ikke kan sættes på faste formler, kommer fra Cages og Ives’ USA - fra en tradition der hævder, at alt i princippet er musik.

Omtalt i