Dualisme

Begrebet er velkendt i almen sprogbrug, men brugt om musik har det normalt en meget specifik betydning: den udtryksmæssige relation mellem hoved- og sidetema i den traditionelle sonateform. Efter Haydn konfronterer denne dramaturgiske modsætning traditionelt to motiviske verdener eller to forskellige psykiske klimaer, ofte beskrevet som det mandlige og det kvindelige, men også som relationen hårdt/blødt, kraftigt/svagt, lyst/mørkt etc.

Skrevet af Karl Aage Rasmussen 28. Juni 2012