Dadaisme

Oprindelig en sammenslutning af kunstnere dannet under Første Verdenskrig i Zürich. Ved et tilfældigt opslag i en ordbog ramte de ordet "dada" – barnesprog for "kæphest" – og valgte dette navn. De fleste var billedkunstnere (folk som Marcel Duchamp, Max Ernst, Francis Picabia og Kurt Schwitters), men de skrev også lyd-digte og satte lyde på udstilling. Efter krigen spredtes dadaismen til bl.a. Berlin og Paris og blev en supersatirisk, værdinihilistisk bevægelse som latterliggjorde alt etableret, især etableret kunst. I Paris prægede dadaistisk æstetik såvel Erik Satie som komponistgruppen Les Six. Oprindeligt visuelle tankemodeller som collage, assemblage (collage i tre dimensioner) og "readymade" blev en vigtig baggrund for tilsvarende musikalsk tænkning senere i århundredet.

Nøgleværker: Marcel Duchamp: "Erratum Musical" (1913) og Erik Satie: "Parade" (1916)
Komponister: Ingen som kan kaldes - eller ville kalde sig - dadaister …
Se happening og fluxus oven for.

Skrevet af Karl Aage Rasmussen 28. Juni 2012

Erik Satie

Marcel Duchamp

Francis Picabia

Kurt Schwitters

Max Ernst