juli 2012

Tagging

Over 70 nyskrevne tags/begrebsdefinitioner samt 3 essays om problematikken “at tagge musik”. Vi har bedt tre toneangivende skribenter om efter eget valg at finde og beskrive en række tendenser, bølger, bevægelser, trends og positioner i den nyere musikhistorie, samt at eksemplificere disse definitioner med en række relevante kunstnere.

Artikler
Redaktion

Tendenser, bølger, bevægelser, trends og positioner ...
Kategorisering, definering og systematisering ...
Begreber, der for nogen signalerer overgreb på kunsten og individets frie ånd – og for andre den fascinerende analyse af kulturens understrømme.

Med dette Fokus kaster Seismograf sig midt ind i minefeltet i form af mere end 70 nyskrevne tags/begrebsdefinitioner samt 3 essays om problematikken “at tagge musik”. Vi har bedt tre toneangivende skribenter om efter eget valg at finde og beskrive en række tendenser, bølger, bevægelser, trends og positioner i den nyere musikhistorie, samt at eksemplificere disse definitioner med en række relevante kunstnere. 

Det har været et stort arbejde. Helt konkret at producere den store tekstmasse, men måske i lige så høj grad konstant at skulle balancere på den hårfine grænse mellem skarptegning og forfladigelse: Hvor mange skal der til at manifestere en tendens eller en position? Giver det mening at regne en kunstner som en del af en bevægelse på baggrund af et enkelt værk? Hvornår bliver definitionen så stram, at det ikke længere giver mening at hæfte den på kunst(nere)? Hvornår bliver den så vag, at den intet siger?

Og hvorfor så overhovedet kaste sig ud i et sådant projekt? Fordi tags, når de er bedst, kan være små glimt af klarsyn og erkendelse – eller som Karl Aage Rasmussen rammende formulerede det under arbejdsprocessen: »at anbringe [...] kunst i en bestemt almen forståelsesramme, der evt. giver mulighed for at sammenholde den meningsfuldt med anden kunst, og således evt. sætte lys på tidsånd, mønstre, strømninger, helheder.« 

Tags kan bryde den lineære fortælleform. I stedet for at følge ét langt, forudbestemt spor, som en forfatter har lagt, kan læseren i stedet klikke sig rundt fra tag til tag, fra kunstner til tag til kunstner ... hele tiden i den retning, der forekommer mest interessant for læseren lige nu og her. I stedet for at gennemgå et 'objekt' fra A-Å, får man her muligheden for så at sige, at flyve rundt om objektet – som når man går rundt om en skulptur. Man opdager hele tiden nye detaljer og sammenhænge, og får på den måde en stadig større forståelse for værket eller kunstneren. I denne metafor bliver de 70+ tags og kunstnerforbindelser til de mulige synsvinkler, og skulpturen til musikken.

Projektet er støttet af af Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler.

God klikke- og læselyst!