Prædeterminisme

Et begreb som på musikområdet blot betegner den æstetiske holdning bag den gennemorganiserede serialisme, nemlig den at komposition i vid udstrækning kan være forudbestemt af rent serielle procedurer og derfor utilgængelig for personbestemt retorik, inspiration, følelsesudtryk etc. Det vidtrækkende perspektiv i denne ultra-rationelle strategi var at kunst ikke udspringer af en kunstners fantasi, men er en eksperimentel proces som forløber uafhængigt af kunstnerens person, og hvis mere eller mindre meningsfulde resultater han først derefter søger at vurdere, tyde eller udvælge. Komponistens opgave bliver at vurdere et eksperiments kunstneriske relevans. "Kontrol" betyder ikke en persons, men et systems kontrol, og systemet skal netop sikre at komponistens begrænsede, individuelle fantasi og erfaring ikke stiller sig i vejen for den bevidsthedsudvidelse der er kunstens egentlige mål. 

Skrevet af Karl Aage Rasmussen 28. Juni 2012