Konstruktivisme

Kunst beskrevet med denne etikette ses først i arkitekturen, nærmere bestemt i Rusland efter Første Verdenskrig. Konstruktivismen er beslægtet med den senere "socialistiske realisme" (som forlangte at al kunst måtte have bred social anvendelighed) og også med den funktionalistiske "Bauhaus" bevægelse i Tyskland. På musikområdet skrev en gruppe hovedsagelig ukrainske komponister et konstruktivistisk manifest, men de er alle glemt i dag. Begrebets fokus er ikke primært på konstruktion, men på at skabe noget - og opføre sig - konstruktivt i forhold til en bestemt hensigt eller målsætning.

På det pædagogiske område er konstruktivisme en indlæringsstrategi, hvor en elev altid involveres direkte og personligt i en læreproces, og ikke blot skal læse eller se til. Denne tankegang spillede en vigtig rolle for Carl Orff og var en medvirkende årsag til at han skabte sit musikalsk "Schulwerk". 

Skrevet af Karl Aage Rasmussen 28. Juni 2012