Simon Steen-Andersen portræt

Simon Steen-Andersen

Når Simon Steen-Andersen i værket “Nothing Integrated” inddrager billedet som parameter på linie med de andre mere traditionelle musikalske parametre, er det en evolutionær udvidelse af den abstrakte musiceren – en tagen musikken endnu et niveau længere ud – snarere end det er en revolutionær starten forfra. Steen-Andersen har en formiddabel evne til absorbere allerede eksisterende æstetikker – gøre dem ægte personlige – og derfra bringe musikken en tand længere ud og op. Man har sjældent fornemmelsen af at høre en musik fra en anden Verden, snarere en person fra en anden verdens videreudvikling af denne verdens musik …

I en række værker nedbryder Steen-Andersen afstanden mellem instrument og lytter gennem ekstrem forstærkning. Et komplet standardiseret element på den moderne musikscene bliver tematiseret og bragt skridtet videre: Via mikrofon og (ekstrem) forstærkning bringes lytteren næsten ind i instrumentet – og oplever en ny klangverden udfoldet. I Rerendered for flygel, to assistenter og live-video projiceres billedet fra et primitivt overvågningskamera op på storskærm, så publikum på én gang oplever den samme situation som en relativt konventionel musikere-spiller-på-instrument-scene og via kameraet: som fluen på væggen under en avanceret medicinsk operation … på flyglet. De to assistenters stringente og nøje koreograferede bevægelser giver mindelser om kirurgens arbejde.

De stringente lyde og koreografiske bevægelser er lige vigtige i Steen-Andersens musik. Musikken handler om gestik, bevægelser og energi, og i værkrækken Next to Beside Besides tager han den radikale konsekvens af dette. Serien består af en række koreografiske oversættelser af det oprindelige værk Beside Besides (for cello). Oversættelsen handler ikke om de resulterende tonehøjder, som en konventionel instrumentation ville gøre det, men derimod om musikerens bevægelser i forhold til instrumentets ideomatik, og værket består således i »en koreografi for musiker og instrument – med lyd til følge«.