Juliana Hodkinson

Contextual music – Juliana Hodkinson

Hodkinsons musik handler om alt andet end den absolutte musik. Den handler om måden vi agerer på; som lyttere, musikere, mennesker. Den handler om musikkens kontekst.

Det kontekstuelle kan manifestere sig i andre medier som video, teater og film. Eller det kan være mere tvetydigt i musikkens indre, hvor stilheden har haft en central rolle hos Hodkinson (hun har således lavet en phd-afhandling om emnet). På den ene side er stilheden en del af musikken, men samtidig er den modsætningen, der skærper sanserne for det klingende. Meget af musikken udspiller sig på den hårfine grænse mellem det hørbare og det ikke hørbare.

Samtidig med at musikken således kan være ekstremt fintfølende og sart, er dét hun søger ikke selve lyden, men den vækkelse af sanserne som opstår i dette felt. Det konkrete, klingende materiale er for Hodkinson blot lyde der kan »eksemplificere« ideen. Det er musikerens ængstelige koncentration som er pointen, ikke den perfekte klangliggørelse af et partiturs ideal. I stykkerne Some sounds for LL (1999) og Why linger you trembling in your shell? (1999) bruger hun tændstikker og bordtennisbolde som det uforudsigelige element, der umuliggør den klassiske musiks tradition for indøvet perfektion. Violinisten skal følge den hoppende bordtennisbolds rytme og oboisten skal følge tændstikkens ansats og udbrænding. Det man hører, er auraen omkring forsøget på at lave musik, mere end det er selve lydene. Det handler om alt det der sker bag ørene …

Skrevet af