Tobias Linnemann Ewé

Tobias Linnemann Ewé (f. 1987) er nogle gange komputermusiker og uafhængig akademiker med interesse for, hvordan ting oplever lyd(kunst). Han har en kandidat i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet med speciale i digital folklore og net art arkivers politiske potentiale. Tobias skriver om sound studies, spekulativ realisme og soniske vibrationer på tle.li/~tle/ og @tobias_ewe

Skrevet af