Søren Møller Sørensen

Ph.d., lektor ved Afdeling for Musikvidenskab, Københavns Universitet. Har igennem en årrække forsket i, undervist i og formidlet ny musik og lydkunst fra et æstetisk og historisk perspektiv. Forsker i dag i arabisk musik.

Skrevet af