Sounding Women's Work

»Man ligner 50% af verdens befolkning, men professionaliseres som minoritet« – 11 essays om køn, teknologi og infrastruktur i nordisk lydkunst og eksperimenterende musik.

© Sara Laub
essay

»Hvad mener du, når du siger feminin?«

Sounding Women's Work | Begreberne feminin og maskulin bruges, som om vi alle forstår, hvad der ligger i dem, siger Anja Jacobsen, som blandt andet spiller i bandet Selvhenter og er del af øvelokalet Mayhem.

Af
  • Anja Jacobsen
10. Februar 2022

Hvordan erfarer du/I, at køn og kroppe har betydning i dit/jeres kunstneriske arbejde?

Det er oftest i mødet med omverdenen, fx i et møde med en journalist, at jeg erfarer, at mit køn har betydning. Her får vi, fx i bandet Selvhenter, altid et spørgsmål, der relaterer sig til, at vi er kvinder. Og det er især gennem de samtaler, som efterfølgende er opstået i gruppen internt, at jeg er blevet bevidst om, hvordan man kan tackle omverdenens syn på dét at være kvinde og musiker/komponist. Fx er vi kommet frem til en strategi, hvor vi spørger journalisten tilbage: »Hvad mener du, når du siger feminin?« Eller: »Hvad mener du med maskulin lyd?« Begreberne feminin og maskulin bruges, som om vi alle forstår, hvad der ligger i dem, men jeg oplever det som meget uklart. Jeg synes, det er mere frugtbart at tale om oplevelser, lyd, kunst eller energi uden at give det et køn, fx at tale om noget ‘åbent’, ‘udadvendt’ eller ‘roligt’ i stedet for at sige maskulin eller feminin. Jeg har også oplevet irritation over, at dét vi skal tale med journalister om, altid relaterer sig til køn og ikke blot til musikken i sig selv. Jeg vil meget gerne tale om musikken og tankerne bag og ikke bruge al tiden på at tale om køn.